Yritykset / Uudis- ja korjausrakentaminen / Energia- ja elinkaarisuunnittelu / Elinkaarikustannusten analysointi ja ohjaus

Elinkaarikustannusten analysointi ja ohjaus

Luotettavat elinkaarikustannusten laskelmat auttavat taloudellisessa rakentamisessa. Etukäteen tiedossa olevien elinkaarikustannusten avulla voidaan myös ennakoida tulevan kiinteistöjen kuluja ja arvoa.


Tarkoilla laskelmilla kustannustehokasta rakentamista

Vuotuiset ylläpitokustannukset vaikuttavat voimakkaasti investoinnin kannattavuuteen ja kiinteistön arvoon. Elinkaarikustannusten laskenta suunnitteluvaiheessa auttaa rakennuttajaa havaitsemaan riskitekijät ja ohjaamaan suunnittelua kustannusten optimoimiseksi sekä varmuutta hankkeen investointilaskentaan ja asiakaslupauksiin.

Hankkeen elinkaarilaskennan avulla mallinnetaan ja arvioidaan kaikki rakennuksen kustannukset sen elinkaaren ajalta. Investointikustannusten lisäksi huomioidaan rakennuksen ylläpitokustannukset (huolto, energia, siivous, jäte, vakuutukset ja kiinteistövero) sekä kunnossapitokustannukset. 

Laskennan avulla voidaan optimoida energiankulutusta ja arvioida veden, lämmityksen ja sähkön kustannuksia tuleville vuosille. Erillisillä laskelmilla voidaan lisäksi vertailla vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia (LCC), esim. lämmöntuotanto, ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja LTO sekä valaistusratkaisut

Elinkaarikustannusarvion lisäksi tuloksina voidaan laske takaisinmaksuaika sekä sijoitetun pääoman tuotto (ROI).

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.