Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Tutkimukset / Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään kiinteistön julkisivujen ja parvekkeiden kuntoa, korjaustarvetta sekä vaurioiden laajuutta.


Ajoita julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus oikein

Julkisivu- ja parvekerakenteille on ominaista se, että niiden kuntoa voidaan selvittää luotettavasti vain rakennetta avaavin menetelmin. Susteran julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimukseen sisältyy lieriöporanäytteitä sekä betonin peitepaksuusmittauksia.

Kuntotutkimukset suoritetaan Suomen Betoniyhdistys Ry:n Betonirakenteiden kuntotutkimus BY42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44 ohjeita mukaillen.

Asiakas saa tutkimuksesta selkeän raportin.


Milloin julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus on ajankohtainen?

Betonirakenteiset julkisivut ja parvekkeet tulisi tutkia ensimmäisen kerran, kun kiinteistöä on käytetty 25-30 vuotta.

On tapauksia, joissa on suositeltavaa aloittaa tutkimukset kuitenkin jo aikaisemmin. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun rakennuksen ulkovaippaan tehdään muihinkin rakenteisiin liittyviä korjauksia. Esimerkiksi ennen ikkunoiden uusimiseen ryhtymistä on luonnollista tutkia julkisivu- sekä parvekerakenteet, jotta mahdolliset korjaukset voidaan toteuttaa yhtä aikaa ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Tällä tavoin kiinteistön omistaja voi säästää merkittävästi.

Rakennusten julkisivut ja parvekkeet ovat jatkuvasti erilaisten sääolosuhteiden armoilla, joten niiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Ehjä julkisivu mahdollistaa tilojen käyttäjille mukavat, viihtyisät, terveelliset ja ennen kaikkea turvalliset elinolosuhteet. Julkisivu suojaa myös rakennuksen muita osia vaurioitumiselta. Ajoissa tehdyn kuntotutkimuksen avulla voidaan välttyä suuritöisiltä ja kalliilta korjauskustannuksilta.


Usein kysytyt kysymykset

Kuntotutkimus laaditaan kohteen julkisivua ja parvekkeita yleisesti arvioimalla, mittaamalla ja otettujen näytteiden avulla.

Kuntotutkimuksessa tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden avulla voidaan määritellä vauriotyypit rakenneosittain, vaurioiden syyt, vaurioaste, vaurioiden laajuus ja vaikutukset sekä vaurioiden todennäköinen eteneminen jatkossa.

Kuntotutkimukset suoritetaan Suomen Betoniyhdistys Ry:n Betonirakenteiden kuntotutkimus BY42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44 ohjeita mukaillen.

Kuntotutkimukseen liittyy mittauksia ja näytteenottoja, joiden määrä ja laatu tarkentuu tarjousvaiheessa rakennetyyppien ja rakennuksen koon mukaan.

Tutkimusmenetelminä käytetään esimerkiksi pintamateriaalien ja sauma-aineiden haitta-ainetutkimuksia, betoniterästen peitepaksuuden riittävyyteen liittyviä tutkimuksia ja timanttiporalla rakenteista porattavat näytelieriöt ja näille tehtävät laboratoriokokeet. Muita mittauksia voidaan suorittaa tarpeen mukaan.

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksesta saatavaan raporttiin sisältyy vähintään seuraavat osiot:

  • Kohteen yleistiedot ja kuvaus
  • Rakenneselvitys
  • Suoritetut toimenpiteet ja tutkimukset
  • Tutkimustulokset
  • Tulosten tarkastelu
  • Korjausehdotukset ja toimenpidesuositukset.

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.