Asunto Oy Näsinlaineen linjasaneerauksen rakennuttaminen, korjaussuunnittelu ja valvonta

Tampereen Lentäväniemessä sijaitseva Asunto Oy Näsinlaine teetti linjasaneerauksen Jänislahdenkadun kiinteistöönsä vuosien 2017-2018 välisenä aikana. Hankkeessa saneerattiin kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen lisäksi myös sähköjärjestelmät ja pesuhuoneet. Raksystemsin asiantuntijat olivat mukana hankkeessa projektinjohdon, korjaussuunnittelun ja rakennustyön valvonnan merkeissä.

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitettiin erilaisia korjausvaihtoehtoja, hankkeen laajuutta sekä kustannuksia eri toteutusvaihtoehdoille. Asiantuntijamme antoivat taloyhtiölle erilaisia korjausvaihtoehtoja valittavaksi, joista taloyhtiö valitsi heille sopivimman. Tämän jälkeen Raksystemsin suunnitteluryhmä, johon kuului pää-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat, laativat toteutussuunnitelmat.

Projektipäällikön tehtäviin kuului hankkeen suunnittelun ohjaus ja rakentamisen valmistelu. Hän järjesti mm. urakkakilpailutuksen sekä laati urakkasopimukset ja valmisteli lupa-asiat.

Rakennustyön alettua, projektipäällikkö vastasi projektinjohdosta ja valvojamme kävivät sovituin väliajoin työmaalla. Valvojat valvoivat esimerkiksi hankkeen aikataulua, rakennustyön laatua sekä työmaan turvallisuutta. Rakennuttamisen ja valvonnan avulla varmistettiin, että hanke toteutettiin mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.