Avara Oy – Hiilineutraalisuuden tiekartta

EcoReal auttoi Avaraa selvittämään ensin hiilijalanjäljen lähtötilanteen kahden eri kiinteistösalkun osalta. Hiilijalanjäljet laskettiin vuodelta 2020, lisäksi vertailukohteiksi laskettiin vuosien 2019 ja 2018 hiilijalanjäljet. Laskennassa huomioitiin niin suorat päästöt, kuten kiinteistöjen oma energiantuotanto kuin epäsuorat päästöt, kuin ostetun sähkö- ja lämpöenergian tuotannon päästöt. Lisäksi huomioitiin välillisesti syntyvät muut epäsuorat päästöt muun muassa rakennuttamis- ja korjauspalveluiden hankintojen sekä jätteiden osalta.

Seuraavassa vaiheessa asetettiin hiilineutraaliustavoite. Tämän jälkeen selvitettiin keinot, joiden avulla Avara pääsee askel askeleelta kohti tavoitetta. Päästöjä vähentäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut ja vähäpäästöisen lämmön hankinta, energiatehokkuutta parantavat toimet sekä uusiutuvan energian oman tuotannon lisääminen.

Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, joka on hyvin konkreettinen toimenpiteineen. Tavoitteenamme on ottaa vaiheittain käyttöön tiekartassa esiteltyjä toimia, jotka edistävät muun muassa energian säästöä sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. Keskitymme erityisesti scope 1 ja 2 -päästöihin, mutta vastuullisena toimijana teemme aktiivisesti töitä myös scope 3 -päästöjen minimoimiseksi.” Tuomas Rantsi, liiketoimintajohtaja, Avara Oy