Hyvinvointikeskus Sopukka saavutti LEED Gold-sertifioinnin

Hyvinvointikeskus Sopukka saavutti LEED Gold -ympäristöluokituksen elokuussa 2020. Sodankylässä sijaitseva hyvinvointikeskus Sopukka on maailman pohjoisin LEED-sertifikaatin saanut rakennus, ja kyseisellä LEED V4 for Healthcare -luokitusjärjestelmällä on maailmassa saavutettu aiemmin vain viisi ympäristösertifikaattia.

Sopukka on LEED-sertifioitu kohde.

LEED todentaa ympäristötavoitteiden toteutumista

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa.

LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum. Ympäristösertifiointijärjestelmä on tehty rakennusten suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa varten sertifioimaan.

LEED-sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.

Huolellisella suunnittelulla saavutettu sertifiointi

Sodankylässä sijaitsevan Hyvinvointikeskus Sopukan tarkoituksena on koota kunnan sosiaali- ja terveydenhoidon toiminnot yhden katon alle. Rakennus tukee tehokasta terveydenhuoltotoimintaa ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Hyvinvointikeskus Sopukka saavutti toiseksi korkeimman LEED Gold -tason huolellisella suunnittelulla. LEED-konsulttina hankkeessa toimi Raksystems GBP:n Antti Karppinen, joka kertoo LEED Gold -luokituksen saavuttamisesta:

”LEED Gold -taso asetettiin tavoitteeksi jo hankkeen alkuvaiheessa ja sertifikaatin vaatimat toimenpiteet sovittiin toteutettavaksi yhdessä YIT:n kokoaman projektiryhmän kanssa. Pihasuunnittelussa LEED-pisteitä saavutettiin huomioimalla pyöräilijöiden tarpeet sekä varaamalla sähköautoille latauspaikkoja ja vähäpäästöisille ajoneuvoille etuoikeutettuja pysäköintipaikkoja.”

Panostusta energiatehokkuuteen ja sisäilmaan

Energiatehokkuuden parantaminen ei säästä vain kustannuksia, vaan se säästää myös ympäristöä. Erilaiset suosiotaan lisäävät etäseurantalaitteet helpottavat energiakulutuksen optimoimista ja auttavat jatkuvassa pitkän aikavälin mittaamisessa.

Karppinen kertoo, että määräystasoa selvästi korkeampi energiatehokkuuden taso saavutettiin hyödyntämällä maalämpöjärjestelmää, tehokasta lämmöntalteenottoa ja energiatehokkaita valaisimia.

”Maapiirillä tuotetaan kohteessa lämmityksen lisäksi myös jäähdytystä, mikä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kylmäaineiden ympäristövaikutuksia. Kohteessa on myös kattava ja etäseurattava veden- ja energiankulutuksen mittausjärjestelmä, jonka avulla rakennus voidaan virittää toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti”, Karppinen toteaa.

Sisäilmastoon ja viihtyisyyteen liittyvät LEED-vaatimukset saavutettiin tilojen käyttäjämäärän mukaan mitoitetuilla ilmamäärillä sekä seuraamalla tiheästi käytettyjen tilojen hiilidioksiditasoa mittauksilla.

”Lisäksi rakentamisen aikana noudatettiin korkeinta P1-puhtausluokkaa ja ennen käyttöönottoa toteutettiin perusteellinen tuuletus, minkä ansiosta rakentamisaikaiset VOC-päästöt saatiin poistettua tehokkaasti”, Karppinen kertoo.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.