Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on ollut Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminnan ytimessä jo yrityksen perustamisesta saakka. Viimeisinä vuosina sosiaalisen ja taloudellisen vastuun rinnalle on noussut ympäristövastuu, kun yritys on tehnyt toimia kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tallberg laati yhteistyössä EcoRealin kanssa vastuullisuusohjelman, joka linjaa tärkeimmät vastuullisuusteemat ja tavoitteet tuleville vuosille.

”Halusimme tarkastella yrityksemme vastuullisuustyötä monesta eri näkökulmasta varmistaaksemme toimintamme vastuullisuuden ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Konkreettisten tavoitteiden avulla voimme tehokkaasti kehittää toimintaamme yhä kestävämmäksi”, sanoo Tallbergin kiinteistökehitysjohtaja Anne Tiainen.

Tärkeimmät vastuullisuusteemat ja -näkökohdat määriteltiin EcoRealin järjestämissä toiminnallisissa työpajoissa, joissa jokainen osallistunut pääsi ideoimaan vastuullisuustavoitteita.

”Vastuullisuustyö vaatii kokonaisuuden hallinnan lisäksi innovatiivista lähestymistapaa. Tärkeää on hahmottaa, mitä vastuullisuus juuri omalle yritykselle tarkoittaa. Kun kokonaisuus on hahmotettu, kannattaa työlle asettaa konkreettiset mitattavat tavoitteet”, sanoo EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

 Lue lisää aiheesta Tallbergin tiedotteesta.

Valmiiseen vastuullisuusohjelmaan pääset tutustumaan täältä:

https://www.tallberg.fi/wp-content/uploads/2022/03/JTK_Vastuullisuusohjelma.pdf