Lumijälki-uudiskohteen haltuunotto ja alkuaskeleet

Sagaxin omistama Lumijälki 2 kiinteistökokonaisuus sisältää varasto-, tuotanto- ja toimistotiloja sekä runsaasti pysäköintipaikkoja ja liikennöintitilaa raskaille ajoneuvoille. Se sijaitsee Aviapoliksen logistiikka-alueella Vantaalla ja laajuudeltaan se on noin 11 000 neliömetrin kokonaisuus.

EcoRealin ja Sagaxin yhteisyön alussa käytiin tarkat projektikeskustelut järkevistä toimista uudiskohteelle. Tarkoituksena oli kartoittaa kohde ja ottaa vastuu kiinteistön ylläpidon johtamisesta sekä selvittää Sagaxin vuokralaisten kokonaisratkaisujen tarpeet. Kiinteistön talotekniikan toimivuus ja vuokralaisten hyvinvointi kiinteistössä olivat myös ensiarvoisen tärkeitä. Lähtökohtana on myös varmistaa, että optimaalisilla ratkaisuilla saadaan energiansäästöjä pitkällä aikavälillä olosuhteista tinkimättä. EcoRealin tekninen manageeraus toimii myös jatkossa linkkinä omistajan, vuokralaisten ja huollon välillä varmistaen, että kaikki sujuu sovitusti ja tavoitteisiin päästään.

EcoReal tuli mukaan rakennusprojektiin sen loppuvaiheessa. Korona-aika ja sen tuomat rajoitustoimet toivat lisähaastetta projektille, kun kaikkea ei pystynyt ratkaisemaan Teams-palaverien kautta.  ”Uudiskohteen haltuunotto oli prosessi, joka on opettanut paljon uusia asioita. Rakennusajan neuvonpidossa tulee huomioida kaikkien sidosryhmien odotukset. Teams ei korvaa tässä kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia. Hyvä ja ajantasainen dokumenttipankki oli välttämätön työkalu kiinteistön ylläpidon suunnittelun kannalta”, vinkkaa Janne Feirikki EcoRealilta.

Lumijälki 2 tilojen luovutukset tapahtuivat kolmessa osassa maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana. Tämä tarkoitti sitä, että haltuunottoprosessi oli pitkä ja monivivahteinen. Siinä vaiheessa, kun joku vuokralainen suunnitteli vasta liiketilojensa sisustusta, toisen liiketoiminta pyöri jo täysillä. Onneksi kaikki saatiin kuitenkin toimimaan sujuvasti.

Kiinteistön luovutuksen jälkeen toimiva yhteistyö rakennusprojektin urakoitsijoiden, vuokralaisten sekä ylläpidosta vastaavien kesken on avainasemassa haltuunoton onnistumisessa. Kyseisestä prosessista luotiin ohjeistus, joka on käyty läpi kaikkien sidosryhmien kanssa. ”Tällä hetkellä kaikki sujuu hyvin ja muutamat vuokralaisten liiketoimintaa parantavat toiveet saadaan toteutettua ennen talven tuloa”, kertoo Janne Feirikki.