Valtionhallinnon kiinteistöjen ennakoivan sisäilmatoiminnan asiantuntijana

Senaatti-kiinteistöt teettää osana ennakoivaa sisäilmatoimintaa kiinteistöihinsä rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastuksen. Sustera (ent. Raksystems) valikoitui katsastusten tekijäksi kilpailutuksen perusteella.

Ennakoivaa sisäilmatoimintaa Ateneumissa

Senaatti-kiinteistöt on Suomen valtion alainen liikelaitos, joka tuottaa tilapalveluja pääsääntöisesti valtion asiakkaille. Senaatin pääpalvelut ovat toimitilojen vuokraus, investoinnit sekä kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta. Senaatti hallinnoi 9000 rakennusta ympäri Suomea.

”Ennakoivalla sisäilmatoiminnalla haluamme lisätä työntekijöiden työssä viihtymistä ja työn tuottavuutta. Sisäilmaongelmien varhainen havaitseminen mahdollistaa myös korjaamisen ennen kuin vaurio on laajentunut, pahentunut tai aiheuttanut terveyshaittoja”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhteiden erityisasiantuntija Risse Kosonen.

Rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastuksen toteutus

Susteran sisäilma- ja LVI-asiantuntijat ovat katsastaneet vuosien 2018-2020 aikana yli kaksikymmentä Senaatti-kiinteistöjen kohdetta. Pääosa katsastuskohteista sijaitsee Etelä-Suomessa, mutta myös Pohjois-Suomessa on suoritettu muutamia katsastuksia. Katsastettuihin kohteisiin on kuulunut paljon tutkimuslaitoksia ja koulutuskeskuksia, sekä lisäksi kansallisgallerian taidemuseot.

Erityisesti Kansallisgallerian kohteet eli Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat jääneet mieleen. Ne ovat kohteita, joihin ei usein pääse työn puolesta vierailemaan.

Aki Puhka

Liittyvät palvelut

Ilmanvaihdon tutkimukset

Erityisesti Kansallisgallerian kohteet eli Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat jääneet mieleen. Ne ovat kohteita, joihin ei usein pääse työn puolesta vierailemaan’’, kertoo Susteran sisäilma-asiantuntija Aki Puhka.

Rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastus on Senaatti-kiinteistöjen käytössä oleva sisäilmapainotteinen kuntoarvio, jossa tarkasteltavia kohteita on täsmennetty ja rajattu tavalliseen kuntoarvioon verrattuna. Katsastusmalli sopii ennakoivaan sisäilmatoimintaan ja sisäilmatekniseen esikartoitukseen.

Katsastus suoritetaan kolmen vuoden välein Senaatti-kiinteistöjen laatiman oman ohjeistuksen mukaan, joka perustuu rakenteiden ja LVI-tekniikan kuntoarvion ohjeistuksiin. Joka toinen katsastus tehdään pakkas- tai lumikautena, jotta esimerkiksi lumen kasautuminen ja lämpöongelmat voidaan todeta paremmin.

Katsastuksen sisältö

Katsastukseen kuuluu aloituspalaveri, kohdekierros, mittauksia ja mahdollinen kiinteistönhuollon laadun auditointi. Kohteen perustiedot saadaan senaatin tietojärjestelmästä. Katsastuksella asiantuntijat kiertävät kiinteistön yhdessä kohteen hyvin tuntevan tahon kanssa ja arvioivat sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, jatkotutkimustarpeita sekä mahdollisia riskitekijöitä. Katsastus suoritetaan yleensä aistinvaraisesti ja pistokoemaisesti, joten siinä ei rikota rakenteita. Katsastuksen raportti kirjataan senaatin tietojärjestelmään.

Katsastus ei ole kuntotutkimus. Tarkastuksessa hyödynnetään KH 90-00501 ja LVI 01-10509 (kuntoarvioijan ohje) osalta soveltuvin osin.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.