Ilmanvaihdon tutkimukset

Tarjoamme laajasti erilaisia kuntotutkimuksia ja mittauksia ilmanvaihtojärjestelmän kunnon selvittämiseksi. Palvelemme taloyhtiöitä, isojen kiinteistöjen omistajia ja kiinteistömanagereita.


Ilmanvaihdolla on iso merkitys niin asunnon kuin työpaikankin viihtyvyydessä

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä varmistaa hyvän sisäilman laadun, optimaalisen kosteustason ja tasaisen lämpötilan, mikä parantaa asumismukavuutta ja vähentää terveysriskejä.

Susteran asiantuntijat varmistavat, että kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä toimii ja mahdolliset ongelmat ennaltaehkäistään. Kuntotutkimukset ja mittaukset toteuttaa SuLVI:n pätevöityneet henkilöt.


Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelemän yleiskunto, toimivuus, uusimistarpeet sekä määrittää muut toimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Kuntotutkimukseen liittyy mittauksia ja ilmanvaihtojärjestelmän osien silmämääräistä tarkastamista. Mittausmenetelminä käytetään esimerkiksi ilmavirran, paine-eron ja hiilidioksidipitoisuuden mittausta, tarvittaessa myös pitkällä aikavälillä.


Ilmanvaihtohormin kuntotutkimukset

Kiinteistöjen hormien kunto on tarpeellista selvittää muun muassa toiminnallisuuden, korjaushankkeiden sekä käyttöturvallisuuden vuoksi. Teemme hormitutkimuksia ilmanvaihdon hormeihin ja kiinteistöihin, joissa on painovoimainen tai koneellinen ilmanvaihto.

Perusteelliseen ilmanvaihtohormien kuntotutkimukseen suositellaan tehtäväksi hormikartoitus ja -kuvaus. Hormikartoituksessa kartoitetaan kiinteistön poistoilmanvaihtohormit savun avulla. Selvitämme kartoituksella poistoilman kulkureitit tilakohtaisesti. Hormikuvauksessa videokuvataan kiinteistön pystysuunnassa olevat hormit niin laajalti, kuin se on kuvausteknisesti mahdollista.


Ilmanvaihdon Ilmamäärien tarkistusmittaus

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko kiinteistön ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten rakenteiden vaurioitumiseen.

Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, jonka jälkeen mittaustuloksia verrataan suunnitteluarvoihin ja otetaan kantaa niiden mahdollisiin poikkeamiin. Mittaukset tehdään kalibroiduilla mittalaitteilla pistokokeenomaisesti tietystä määrästä asuntoja.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.