Case Kluuvi: Mittausten jälkeen laskettu E-luku johti kiinteistön merkittävään arvonnousuun

Finninvent Oy teki Kauppakeskus Kluuvissa ilmatiiveys- ja U-arvon mittauksia loppuvuodesta 2022. Raksystems toteutti mittaustulosten pohjalta energialaskennan, jonka lopputulos osoitti, että rakennuksen energialuokka olikin selvästi oletettua parempi.

Kluuvin toimistotilat muodostavat keskeisellä paikalla ja arvokiinteistöissä sijaitsevat tilat. Kiinteistön osaomistaja Cavendo AB halusi saada mittauksilla tarkkaa tietoa ulkovaipan tilasta, mahdollisesta korjaustarpeesta ja parannusmahdollisuuksista. Tavoitteena oli energiakustannusten aleneminen, energiatehokkuustoimien resurssitehokas kohdennus,energialuokan parannus samoin kuin merkittävä arvonnousu.

Ilmatiiveysmittaukset ja lämpökamera paljastivat syyn vetoisuuteen

Ilmatiiveysmittauksia tehtiin Kluuvin toimistotiloissa ja porraskäytävissä. Mittausten perusteella seinät, ikkunat ja yläpohja olivat rakennusvuoteen perustuvaa olettamusta paremmat ja kohteessa vältyttiin siten turhilta muutoksilta. Toimistojen osalta mitatut ilmavuotoluvut olivat pääosin kohtuullisia, joskin vaihteluväli oli suhteellisen suuri. Suuresta vaihteluvälistä ja osittain korkeista arvoista johtuen suositeltiin syiden selvitystä. Todennäköisin syy eroihin oli ikkunoiden vaihteleva ikä ja tämän myötä erot ikkunoiden tiivisteiden kunnossa. Vuotavat tiivisteet voitiinkin todeta suhteellisen helposti lämpökamerakuvauksella.

Jatkotoimenpiteinä suositeltiin joidenkin ovien ja ikkunoiden tiivisteiden uusimista ja ikkunoiden tarkistusta niiden käyntien osalta. Mittausten pohjalta suositeltujen toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää vetoisuutta ja pölyä tietyissä osissa rakennusta sekä rajoittaa ravintoloiden vapauttamien hajujen siirtymistä porraskäytävien kautta muihin tiloihin.

Kauppakeskus Kluuvin energialaskenta
Kauppakeskus Kluuvi on alun perin rakennettu vuonna 1952. Rakennus sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Kluuvin kaupunginosassa Aleksanterinkadulla. Kauppakeskus avattiin 15. maaliskuuta 1989. Vanhan Kluuvin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila Oy.

U-arvomittauksella voidaan selvittää rakentamisen laatua ja rakenteiden kastumista

Ulkorakenteiden kautta siirtyvää lämmönjohtumista mitattiin Rapid U-laitteilla. “Tehtäessä ulkovaipan mittauksia jokainen ulkovaipan osa ja rakenne analysoidaan yksityiskohtaisesti. Mittauksia tehdään kohteen koosta riippuen jopa satoja ja tulokset analysoidaan hyvin tarkkaan. Tulokset paljastavat usein rakentamisen poikkeavan laadun ja U-arvomittauksilla voidaan todeta myös mahdollinen rakenteiden kastuminen“ kertoo Finninvent Oy:n toimitusjohtaja Mikael Paronen.

Tulosten mukaan mitatut U-arvot olivat pääosin merkittävästi paremmat kuin tavanomaiset taulukkoarvot ja siten ne poikkesivat suurilta osin energiatodistuksessa käytetyistä arvoista. Mitatut arvot olivat keskimäärin noin 65 % vanhassa energiatodistuksessa käytetyistä arvoista.

Mikä on U-arvo?

U-arvo kertoo rakenteen lämmöneristävyyden, eli kuinka hyvin rakenne estää lämmön siirtymistä johtumisen kautta. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän lämpöä siirtyy ulos.

Uusi E-luku nosti rakennuksen arvoa

Kluuvin tiloille tehtiin kokonaisvaltainen energialaskenta, jonka pohjalta saatiin yleiskuva kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuvasta ostoenergianmäärästä ja lopullinen, mitattuihin arvoihin perustuva energiatodistus. “Raksystems teki lain vaatiman energiatodistus-kohdekäynnin ja havainnoinnit rakenteiden ja LVISA-järjestelmien osalta ja energiatodistuslaskennat. Energialuokka muuttui kuitenkin vasta, kun rakennukselle saatiin tietoon todelliset U-arvot ja ilmatiiveysluvut asetusarvojen tilalle. Lisäksi näen, että yhdistämällä nämä uusimmat U-arvomittaustekniikat sekä energiatodistuslaskennan, voivat monet kohteet parantaa rakennusten Energialuokkaansa sekä sitä kautta saadaan tarkempaa tietoa rakenteiden energiankulutuksesta ja todennettua energiansäästö- ja CO2-päästötavoitteita niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin”, toteaa Raksystemsin I&S energiapalveluiden osastopäällikkö ja johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

Verrattaessa kohteen vanhaa ja uutta energiatodistusta ero oli merkittävä: energialuokka kohosi D-arvosta B-arvoon. JLL:n Saksassa tilastoiman hintakehityksen mukaan vastaava energialuokan parannus nostaa rakennuksen arvoa noin 8 %, mikä Kluuvin osalta vastaa merkittävää arvonnousua.

Mittaukset ja niiden lopputulema osoittivat, kuinka tärkeää tietoa tarkalla mittauksella voidaan saada kohteen kunnon ja arvon säilyttämisen kannalta. Johtopäätöksenä tämän kiinteistön osalta voitiin todeta, että kiinteistön rakennusfysikaalinen tila tulisi aina määrittää mittauksin.

“Raksystemsin ja Finninventin yhdessä tekemä energiadiagnoosi on loistava apu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon. Kun energialaskentaan saadaan todelliset eli mitatut arvot oletusarvojen sijaan, päästään realistisesti analysoimaan, mitä rakennukselle kannattaa oikeasti tehdä”, Cavendo AB:n kiinteistöjohtaja Mikael Orkovaara vahvistaa.

Raksystems ja Finninvent käyttävät uusinta teknologiaa, jolla saavutetaan oikeat tulokset käyttämällä mitattuihin arvoihin perustuvaa dataa. E-lukua ja energialuokkaa tarkastellaan myös kiinteistöjen EU-taksonomian kriteereissä.