Mistä on kustannustehokas rakennushanke tehty?

Toimistotalo muuntuu hotelliksi. Huonokuntoinen asuinrakennus saa peruskorjauksen jälkeen uuden elämän. Hyvin suunniteltu koulu voi taata koululaisille turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön jopa sadoiksi vuosiksi. Meidän suunnittelijoiden päämääränä on suunnitella nämä rakennukset kestäviksi ja käyttäjäystävällisiksi, mutta onko tämä mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti?

Kustannustehokkaan rakennushankkeen ydin on käyttäjissä

Rakennusten käyttäjät ovat yleensä rakennuksen toiminnan parhaimpia asiantuntijoita, sillä he omaavat paljon kokemusta rakennuksen käytönaikaisesta toimivuudesta. On selvää, että vain lääkäri osaa sanoa, mitä asioita uuden sairaalan leikkaussali vaatii toimiakseen tai asuinrakennuksen käyttäjä tietää, mitä käytönaikaisia ongelmia korjausta vaativissa tiloissa todella on havaittu. Meidän suunnittelijoiden tehtävä on tyydyttää heidän tarpeensa ja toiveensa parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevat mahdollisuudet huomioiden.

Osa tilaajista karttaa käyttäjälähtöistä suunnittelua pidemmän suunnitteluprosessin vuoksi. Työ maksaa kuitenkin itsensä moninkertaisesti takaisin hyvän käyttäjäkokemuksen ja kerralla toimivien suunnitteluratkaisujen myötä.

Paras ratkaisu syntyy, kun käyttäjistä on saatavilla riittävän tarkat tiedot jo hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi talotekniikkasuunnittelun suurimmat haasteet liittyvät yleensä käyttäjien tarpeiden tarkennuksien sekä tarpeiden muutoksien aiheuttamiin lisä- ja muutostöihin. Ongelmia ei kohdattaisi, mikäli talotekniset ratkaisutkin olisi suunniteltu mahdollisimman pitkälle jo hankkeen alkumetreillä.

Vuorovaikutus, vuorovaikutus, vuorovaikutus

Rakennuksen käyttäjistä harva on rakennusalan ammattilaisia, joten käyttäjien ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen on toimittava alusta alkaen. Käyttäjien tulee ymmärtää suunnitelmia sekä suunnittelijoiden käyttäjien toiveita ja tarpeita.

Meillä suunnittelijoiden ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta ylläpidetään esimerkiksi erilaisissa kokouksissa, joita järjestetään suunnitteluprosessin aikana. Kokouksissa käydään läpi suunnitelmien sisältöä ja käyttäjien tarpeita suunnitelmiin liittyen.

Pelkkä puhe ei riitä

Käyttäjäystävällisyys vaatii usein myös keskustelujen lisäksi havainnollistamista ja visualisointia. Pelkkä keskusteleminen jättää suunnitelmat yleensä liian abstrakteiksi, joita hankkeen käyttäjien ja usein tilaajienkin on vaikea ymmärtää.

Havainnollistaminen onnistuu kätevästi 3D-mallin avulla. Suunnitelmamme ovat mallinnettavissa, jolloin ne voidaan nähdä kolmiulotteisesti. Käyttäjät voivat liikkua mallin sisällä ja tutkia tulevaa toimiympäristöään virtuaalisesti.

Yhteistyö ammattilaisten kesken

On siis selvää, että kustannustehokas rakentaminen on mahdollista vain yhteistyöllä ja suunnitteluun panostamalla. Ammattilaisten ja rakennuksen käyttäjien välisen yhteistyön lisäksi yhteistyö tulee myös varmistaa ammattilaisten kesken.

Monissa hankkeissa arkkitehti palkataan ennen rakennesuunnittelijoita. Tämä tarkoittaa usein sitä, että arkkitehti on suunnitellut ratkaisuja, joita ei voi rakenneteknisesti toteuttaa ja joudutaan palaamaan lähtöpisteeseen. Kun meidän suunnittelijoiden välinen yhteistyö lähtee liikkeelle jo hankkeen alussa, säästettäisiin aikaa ja sitä kautta myös kustannuksia.