Miten reagoimme meitä koskettaviin megatrendeihin?

Raksystemsillä vastuullisuustyöhön ja sen kehittämiseen on kiinnitetty paljon huomiota viimeisten vuosien aikana, mutta erityisesti syksyllä 2022 prosessi sai uuden vaiheen päälle ja kehitystyötä on tapahtunut hurjasti. Eräässä workshopissa pureuduimme erityisesti megatrendeihin ja miten ne vaikuttavat juuri meihin Raksystemsillä.

Susteran markkinointi- ja viestintäjohtaja Sanni Isosomppi kirjoittaa megatrendeistä osana vastuullisuustyötä.

Sisällys

Megatrendit ja niiden tunnistaminen osana vastuullisuustyötä

Megatrendien tunnistaminen on oleellinen osa vastuullisuustyön edistämistä, sillä niiden avulla saamme kokonaiskuvan toimintaamme vaikuttavista globaaleista muutosvoimista.

Tunnistimme kuusi eri trendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti liiketoimintaamme ja jotka voivat myös avata meille uusia mahdollisuuksia, jos reagoimme niihin oikein.

1 Kaupungistuminen jatkuu

Väestö on edelleen keskittynyt pääkaupunkiseudulle sekä muutamiin isompiin kaupunkeihin ja kaupungistuminen jatkuu. Turvalliset, terveelliset ja ympäristöystävälliset asuin- ja työskentelyolot kiinnostavat ja niiden tärkeys korostuu entisestään.

Tämä luo uusia mahdollisuuksia kehittää kestäviä ja vastuullisia kiinteistöjä, niin uudisrakennuspuolella kuin korjaamalla vanhoja kiinteistöjä.

Vuoden 2023 ROTI-raportin (Rakennetun omaisuuden tila) mukaan Suomen rakennuskannan korjausvelka on tällä hetkellä jopa 77,5 miljardia euroa, mikä osoittaa kuinka suuresti maastamme löytyy korjaustarvetta jo olemassa oleville kiinteistöille.

2 Ilmasto lämpenee ja uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Ilmasto lämpenee, mikä tarkoittaa myös äärimmäisten sääolosuhteiden lisääntymistä. Kysyntä erilaisia ​​energiatehokkaita ja kestävyyttä parantavia ratkaisuja kohtaan lisääntyy, jotta rakennuksia saadaan suojeltua muuttuvia olosuhteita vastaan. Lue lisää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi rakennuksien julkisivuihin!  

Ilmastonmuutos uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta, kun lajien elinympäristöt supistuvat.

3 Yritysvastuun merkitys korostuu

Yritykset etsivät nyt aktiivisesti tapoja, joilla voivat lisätä toimintansa positiivisia vaikutuksia, samalla kun pyrkivät minimoimaan haittoja.  Vastuullisuus ei ole enää vain ”pakollinen paha” monille yrityksille, vaan se alkaa olla kaikille jo välttämätöntä, jos yritys haluaa menestyä ja jatkaa kannattavaa toimintaa tulevaisuudessakin. Kattava ja monipuolinen yritysvastuullisuus vaatii läpinäkyvyyttä ja koko arvoketjun tarkastelua.

Raksystemsillä on aloitettu vuonna 2023 tarkempi tarkastelu kaikkiin kolmeen Raksystemsin liiketoiminta-alueeseen ja niiden eri palveluihin. Tarkastelun tarkoituksena on pureutua tarkemmin palveluiden aikaansaamiin positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin ja päästä asettamaan niille konkreettiset tavoitteet.

4 Energiantuotanto muuttuu ja kiertotalouden merkitys korostuu

Energiantuotanto on hajautuneempaa kuin ennen ja uusia palveluja ja energiaratkaisuja tulee markkinoille. Erityisesti vallitseva energiakriisi kannustaa ihmisiä aiempaa enemmän esimerkiksi rakennuksien lämmitystavan muutoksiin tai muihin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

Rakentamisessa myös kiertotalous korostuu. Yhä useammat toimijat kehittävät suunnitelmia ja ratkaisuja hiilineutraalisuudelle, kuten Geolo.

5 Datan määrä ja käyttö lisääntyy

Tietoa kerätään yhä useammin eri ympäristöissä ja alustoilla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kiinteistön ja sen eri järjestelmien reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Erilaiset ”älykodit” lisäävätkin suosiotaan, mutta samalla riskit kasvavat.

Ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän miten eri yritykset keräävät heistä tietoa ja miten sitä käytetään ja säilytetään. Tietoturvariskit kasvavat ja olemme entistä alttiimpia myös erilaisille arjen ongelmille: jos järjestelmät kaatuvat, vaikeutuu myös välittömästi ihmisten jokapäiväinen elämä.

6 Työmarkkinat muuttuvat

Työntekijöiden käsitys hyvinvoinnista muuttuu ja työnantajan odotetaan vastaavan näihin muuttuviin odotuksiin. Etä- ja hybridityö yleistyvät ja ovat jo monessa yrityksessä vakiotapa toimia. Osaavia työntekijöitä on vaikeampaa löytää, minkä lisäksi työn tarpeet ja vaadittavat taidot muuttuvat digitalisaation myötä, mikä tarkoittaa, että työntekijöiden koulutus ja kehittyminen korostuvat.

Lue lisää meneillään olevasta vastuullisuustyöstämme ja esimerkiksi Impact Champions -ohjelmasta!

Kirjoittaja


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.