Geolo – rakennusaikaiset tuotanto-olosuhteet

Geolo on täysin uudenlainen tapa minimoida rakennusaikaisia CO2-päästöjä ja energiakulutusta sekä optimoida rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita. Geolo takaa rakennuksen hyvinvoinnin ja maksimoi sen elinkaaren mitan – kustannustehokkaasti.

Geolo minimoi rakennusaikaisia CO2-päästöjä ja energiakulutusta sekä optimoi rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita.

Miten Geolo toimii?

Geolossa yhdistyy hiilineutraalilla, uusiutuvalla maalämmöllä tuotettu rakennusaikainen energiaratkaisu ja asiantuntijoidemme suorittama tuotanto-olosuhteiden järjestelmäohjaus ja -hallinta. Ratkaisu mahdollistaa myös kesäajan jäähdytyksen ihanteellisten työskentelyolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen takaamiseksi.

Geolon avulla luomme parhaimmillaan kokonaan päästöttömät optimaaliset tuotanto-olosuhteet rakennusajalle vuodenajasta riippumatta, joka osaltaan mahdollistaa hyvinvoivat ja pitkäikäiset kiinteistöt. Ymmärrämme rakennushankkeiden kokonaisuuden ja edellytykset optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Olosuhteiden hallintaratkaisu on mahdollista toteuttaa erillisenä palveluna myös niissä kohteissa, joissa maalämpö energianlähteenä ei ole mahdollista, esimerkiksi kaukolämpökohteissa.


Oikeissa olosuhteissa suoritettu rakentaminen

 • Säästää energiaa ja vähentää rakennusaikaisia päästöjä.
 • Turvaa rakenteiden osalta edellytykset hyvälle sisäilmalle.
 • Varmistaa loppukäyttäjälle turvallisen ja terveellisen kiinteistön.
 • Tukee ympäristösertifiointien saavuttamista.
 • Auttaa pysymään aikataulussa.
 • Auttaa pitämään laadun korkealla.
 • Vähentää reklamaatioita ja takuukorjauksien tarvetta.
 • Muodostaa rakennusprosessiin parempaa ennustettavuutta ja sitä kautta mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen.
 • Tarkentaa rakennusprojektin aikataulua, jolloin mahdollistetaan siirtyminen eri työvaiheiden välillä oikea-aikaisesti.

Kasvavat ilmasto- ja ympäristövaatimukset rakennusteollisuudessa

Rakennusteollisuudessa vastuullisen ja vähäpäästöisen toiminnan merkitys korostuu jatkossa asiakkaiden vaatimustason kasvaessa, rakennuslupia haettaessa ja kiristyvän päästökaupan myötä. Toimintaa ohjaa vahvasti myös ilmastonmuutokselle asetettu maksimi lämpötilannousu, 1,5 astetta.

Rakennusteollisuuden tulee vähentää merkittävästi rakennusprosessin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa. Työmaiden päästöjen vähentäminen edellyttää totuttujen käytäntöjen muuttamista ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä. Geolo on ratkaisu, joka mullistaa rakennusalan.


Geolon vaikutukset ympäristöön, rakennusteollisuuteen ja kiinteistöjen omistajiin

Geolon vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on merkittävä, kun huomioidaan palvelukokonaisuutemme mahdollistamat päästösäästöt, energiankulutuksen minimointi sekä terveiden ja hyvinvoivien kiinteistöjen elinkaaren maksimointi.

Saavutettava lopputulos tukee rakennusliikkeiden ja kiinteistön omistajien vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Loppukäyttäjille tämä tarkoittaa elämistä ja työskentelyä terveissä ja hyvinvoivissa kiinteistöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Suunnittelemme laitekokonaisuuden ja toimenpiteet optimaalisten olosuhteiden tuottamiseksi. Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus ympäri vuoden saavutetaan Geolo lämmitys- ja jäähdytysratkaisulla, joka mahdollistaa rakenteiden tasaisen kuivumisen eikä energiaa kulu turhaan rakenteiden lämmittämiseen.

Myös pintamateriaalien asennus suoritetaan oikeissa olosuhteissa, jotka vastaavat M1-päästöluokituksia.

Kokonaishintainen asennuspalvelumme toimittaa laitteet oikea-aikaisesti vaiheittain työmaalle. Oikein ajoitetut laitekannan toimitukset mahdollistavat rakenteiden lämmityksen aloituksen ja kuivumisprosessin käynnistyksen heti, kun rakennuksen ulkovaippa on tiivistetty väliaikaisin tai pysyvin ratkaisuin.

 • Geolo energia-asema kytketään maalämpökenttään.
 • Laitekokonaisuus asennetaan työmaalle ja kytketään etähallintajärjestelmään.
 • Asiantuntijamme ohjaavat olosuhdetta suunnitellusti läpi rakennusajan ja reagoivat mahdollisiin muutoksiin ennakoivasti.

Optimoimme laitteiston määrän CO2-päästöjen, energiankulutuksen sekä tavoiteltujen olosuhteiden ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä varmistamme oikean kaluston määrän tuotannon etenemisen mukaan ja mahdollistamme oikeiden olosuhteiden kautta aikataulussa pysymisen. Tuotamme näin säästöä kokonaiskustannuksiin.

 • Toteutamme lämpimän ilman kierrätyksen ja puhdistuksen.
 • Laitteiston määrää säädetään tarpeen mukaan.
 • Laitteiden huoltokäynnit ja tarkastukset toteutetaan tarvittaessa.
 • Kosteuden siirtyminen rakenteissa ja korvaus- sekä poistoilman ohjaus on hallittua.

Käyttötarvetta seuraamme kohteen edistymisen ja etukäteissuunnitelman pohjalta. Varmistamme matkan varrella laitteiston toimivuuden läpi käyttöajan ja suoritamme tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Laitteisto puretaan pois sitä mukaa, kun käyttötarve kohteessa poistuu.

Raportointi kuuluu kokonaisuuteen koko hankkeen ajan kohteelle nimetyn yhteyshenkilön välityksellä.

Raportoimme sovitut ja tarvittavat asiat kohteen edetessä suunnitellusti. Loppuraportissa kootaan kokonaisuus toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista yhteen ja käydään läpi asiakkaamme kanssa.

Laadunvarmistusmittaukset toteutetaan tekemämme kosteusmittaussuunnitelman mukaisesti noudattaen voimassa olevia hyvän rakentamistavan mukaisia viimeisimpiä hyväksyttyjä ohjeistuksia.

Geolon maalämpöä hyödyntävä teknologia on kehitetty yhdessä Susteran, Rototecin ja Enersysin kanssa.

Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin energiajärjestelmän konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen.

Konsulttitoimisto Enersys Oy on asiantuntija- ja suunnittelutoimisto, joka tarjoaa palveluita uusiutuviin energiamuotoihin koko elinkaaren ajalle. Lämpöpumppujärjestelmiemme perustana on korkea osaaminen talotekniikan eri osa-alueilla, mukaan lukien kylmätekniikassa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Mukana Pasilan Triplan valmistumisessa alusta asti

Viimeisimmäksi, vuoden 2024 alussa, asemakeskus ja Mall of Tripla saavuttivat LEED EB Platinum sertifioinnin.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.