Positiivista vaikuttamista ihmisiin ja ympäristöön Raksystemsin arjessa – Impact ja ESG teoriasta käytäntöön

Uuden pääomistajamme Trill Impactin myötä syksyllä 2022 jatkui Raksystemsin vastuullisuustyön kehitys. Samalla jalkautimme Raksystems Groupiin Trill Impactin lanseeraaman Impact Champion -ohjelman. Trill Impact toimii aktiivisesti YK:n 17 maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoitteen parissa ja rahasto sijoittaa vain yrityksiin, joiden he uskovat vaikuttavan positiivisesti ihmisiin ja ympäristöön. Tästä vaikuttuneina lähdimme uudelleenpurkamaan Raksystemsin ydintä ja tarkentamaan vaikutusmahdollisuuksiamme.

YK:n kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat vastuullisuustyötä

YK:n kestävän kehityksen periaatteet ovat iso osa Raksystemsin vastuullisuustyön kehittämistä. Trill Impactin fasilitoimien yrityksemme sisäisten workshoppien tarkoituksena on pureutua syvälle Raksystemsin ytimeen ja luoda vakaa pohja jatkuvalle vastuullisuustyölle, joka kiteytetään vuosittaisessa vastuullisuusraportissa.

Keskusteluissa on otettu  uudelleentarkasteluun Raksystemsin nykyinen missio, visio ja strategia ja työn edetessä voidaan tarvittaessa päivittää niitä vastaamaan yrityksen nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Päivitystyön ohessa YK:n kestävän kehityksen periaatteet ovat jatkuvasti pohdiskelun ja keskustelun tukena.

Impact ja ESG

Kehitystyö jaettiin selvyyden vuoksi kahteen osaan: Impactiin ja ESG:hen. Impact-osion tarkoituksena on tarkastella sitä, millaisia positiivisia vaikutuksia työllämme ja palveluillamme on ulkoisesti sekä miten luomme arvoa. ESG (Environmental, Social, Governance) -osio taas tarkastelee miten teemme työtämme sisäisesti, eli ovatko tapamme toimia kestäviä ja vastuullisia.

Osioita tarkastellaan laajemmin koko Raksystemsin tasolla ja myöhemmin myös yksittäisten palveluiden tasolla. Useat tuotevastaavat ovat saaneet jo tehtäväkseen käydä läpi omia palveluitaan Impact-näkökulmasta, luodakseen arvoa tuottavia tavoitteita tulevaisuudelle ja mitatakseen omien palveluidensa positiivisia vaikutuksia.

Vuodenvaihteessa kaikki Raksystemsin työntekijät saivat vastatakseen sidosryhmäkyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää raksilaisten omia näkemyksiä siihen, missä vaiheessa vastuullisuustyötä nyt ollaan ja mitä on tärkeää vielä kehittää. Sama kysely lähetettiin myös laajasti muille sidosryhmiemme edustajille. Keväällä/kesällä 2023 on tarkoituksena luoda vastuullisuusraportti kehitystyömme pohjalta.

Impact Champion -ohjelma vastuullisuustyön tukena

Syksyllä 2022 vastuullisuustyön rinnalla alkoi Trill Impactin järjestämä Impact Champion -ohjelma. Impact Championsit ovat työntekijöitämme, jotka inspiroivat, johtavat ja näyttävät mallia, miten kestävän kehityksen periaatteiden ohjaamana jokapäiväistä työtä tulisi toteuttaa mutta ovat mukana myös koko vastuullisuustyön prosessissa. Me Raksystemsin Impact Championsit olemme hyvin eri rooleista yrityksestämme, joten mukanaolomme tuo erilaisia näkökulmia ja jalkauttaa työtä helpommin tavalliseen työntekijäportaaseen.

Ohjelma auttaa tukemaan myös johtoryhmää kestävän kehityksen ongelmien käsittelyssä ja vaikutusten mittaamisessa. Näin voimme seurata tarkemmin ja mitattavasti tavoitteidemme saavuttamista ja osoittaa konkreettisia vaikutuksia.

Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuu lisäkseni tätä kirjoittaessani yhä Raksystems Green Building Services -liiketoiminnan johtajana työskentelevä mutta Raksystems Suomen maajohtajan tehtäviin 1.2.2023 siirtyvä Keijo Leppävuori sekä Ruotsista kaksi asiantuntijamme; Elina Magnusson ja Christian Nae. Lisäksi tytäryhtiömme EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen tulee osaksi porukkaamme. Lotta ja hänen tiiminsä ovat laatineet ja analysoineet vuoden vaihteessa tehdyn sidosryhmäkyselymme.

Impact Champion -ohjelmaan osallistuu jokaisesta pääomasijoitusyhtiömme Trill Impactin omistamasta yrityksestä vähintään yksi edustaja. Tämän takia ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden oppia toisilta yrityksiltä ja aloittaa yhteistyötä yritysrajojen yli. 

Edistämme positiivisesti useampia kestävän kehityksen tavoitteita kuin uskommekaan. Meidän kaikkien tulisi konkreettisesti tietää, miten edistämme hyvinvoivaa ja kestävää maailmaa, ja sen myötä tuntea ylpeyttä yrityksestämme, arvoistamme ja tarkoituksestamme.

Raksystemsin vastuullisuustyön kehitys.