Kuntotutkimustarve: Sähköjärjestelmän kuormitus

Jos sulakkeesi palavat normaalikäytössä useammin kuin kerran vuodessa, tämä viittaa osin riittämättömään järjestelmään tai suurempaan puutteeseen sähköjärjestelmässä, joten ammattilaisen tekemä kuntotutkimus on paikallaan.

Kuntotutkimuksen tarkoitus

Kuntotutkimuksen perusteella selvitetään kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien kunto kokonaisuudessaan, mahdolliset sähköturvallisuuspuutteet sekä vaurioiden ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus ja sijainti. Kuntotutkimuksen laajuus on pistokoeluontoinen, painottuen oleellisimpiin sektoreihin sähkö- ja telejakeluverkkojen osilta.

Tutkimus suoritetaan ST-kortin 97-00 sähköjärjestelmien kuntotutkimus sekä ko. asiakirjaan liittyvän malliraportin mukaisesti soveltuvilta osin. Kuntotutkimuksen perusteella annetaan korjaustapasuositukset käyttöikä- ja kustannusarvioineen.

Kuntotutkimuksen sisältö

Yleisimmät mittaustekniset toimenpiteet:

Kuntotutkimuksessa selvitetään sähköjärjestelmien kunto mittauksilla, silmämääräistä arviointia ja suunnitelmapiirustuksia käyttäen. Yllämainitut mittaukset suoritetaan turvallisuusnäkökohtia silmällä pitäen. Korjaustarpeet on määritelty raportissa.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen suorittamisen yhteyteen on usein kustannustehokasta yhdistää esimerkiksi sähköjärjestelmän määräaikaistarkastus sellaisiin kohteisiin, joihin se on lakisääteistä teettää.

Yleisemmin lakisääteisen sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksen tarkastusväli on 15 vuotta.

Lisätietoja saat OmaInsinööriltä.