Avustusta energiakatselmukseen pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille

Valtio on tukenut aiemmin yritysten määrämuotoisten energiakatselmuksien tekoa, kuten Motiva-energiakatselmuksia. Elokuusta eteenpäin energiatukea voidaan myöntää myös pienille ja keskisuurille yrityksille, seurakunnille ja säätiöille vapaamuotoisempiin energiakatselmuksiin, joita myös Raksystems tulee suorittamaan.

Katselmuksen tavoitteena on energia- ja kustannussäästöt

Energiakatselmuksia on suoritettu jo aiemmin, esimerkiksi Motivan energiakatselmuksia ja suuryritysten energiakatselmuksia. Vuosina 2021-2022 kokeillaan kuitenkin uudenmallista Työ- ja elinkeinoministeriön täsmäkatselmusta, joka on aiempia malleja vapaamuotoisempi ja joustavampi.

Energiakatselmuksien tarkoituksena on tuottaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta, jotta merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön ja kustannuksien vähentämiseen saadaan selville. Tyypillisesti säästöpotentiaalina on 10-15 % vuotuisista energiakustannuksista. Hyötyinä on myös uusiutuvan energian lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, jotta kiinteistöistä saadaan tehtyä myös ympäristölle turvallisempia ja terveellisempiä.

Uusi malli on edellisiä joustavampi

Suuryrityksille energiakatselmukset ovat pakollisia. Uuden täsmäkatselmusmallin ja tuen tarkoituksena onkin lisätä pk-yrityksen vapaaehtoisia energiakatselmuksia, jotta energiatehokkuustoimenpiteitä saataisiin toteutettua entistä nopeammin ja tehokkaammin. Vapaampi malli luo enemmän joustavuutta, sillä katselmuksen sisällölle, toteutukselle tai raportoinnille ei ole asetettu määrättyjä vaatimuksia.

Tämän joustavamman katselmuksen ei myöskään tarvitse kattaa koko kohdetta, vaan energiankäyttöä voidaan tarkastella ainoastaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon tai jonkun tietyn tuotannon osan suhteen. Uusi katselmusmenetelmä voidaan siis suorittaa nopeasti ja pienemmillä resursseilla, sillä sen voi kohdentaa tarkemmin van tiettyyn osaan.

Valtion tukea Business Finlandin kautta jopa 50 %

Avustuksen suuruus on jopa 40-50 % työn kokonaiskustannuksista. Vaikka katselmus on vapaamuotoinen, on sen silti suoritettava Motivan pätevöimä energiakatselmoija. Tukea voi hakea 16.8.2021 alkaen sähköisesti Business Finlandin kautta.

”Avustuksen myötä yrityksille syntyy varmasti matalampi kynnys tilata energiakatselmus ja sitä kautta saada suuntaviivat energiatehokkaiden toimenpiteiden suorittamiseen kohteessa. Autamme asiakkaitamme uuden katselmusmallin ja tuen haun kanssa, jotta kiinteistöjen energiatehokkuutta saadaan parannettua ja Suomen rakennuskantaa kohennettua samalla”, kertoo Raksystemsin asiakkuuspäällikkö Anna Toikkanen.

Meiltä Raksystemsiltä löytyy 16 Motivan pätevöimää energiakatselmoijaa, jotka auttavat sinua täsmäkatselmuksen kanssa.