Merkittävää lisärahoitusta saatavilla taloyhtiöiden ja pientalojen energiaremontteihin

Valtio päätti tukea taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja ARA-yhteisöjä asuntojen energiatehokkuuden parantamisessa 100 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. Huhtikuussa tukirahojen loputtua tuli päätös lisärahoituksen antamisesta. Rakennusten energiaremontteihin, öljylämmitysestä luopumiseen sekä sähköautojen latausinfran rakentamiseen liittyviin avustuksiin on luvattu ARA:lta ja EU:lta yhteensä yli 200 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2022–2023.

Lisäavustusta kotien ja taloyhtiöiden energiaremontteihin

Avustuksien käyttö kiinteistöjen energiaremonttien tukemiseen ja öljylämmityksestä luopumiseen on ollut suosittua, minkä takia lisärahoitus tulee varmasti tarpeeseen monelle kiinteistön omistajalle ja taloyhtiölle. Lisärahoituksesta 100 miljoonaa euroa on tarkoitettu asuinrakennusten energia-avustukseen vuosille 2022–2023. Avustuksen tarkoituksena on kannustaa kiinteistön omistajia ja taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamiseen rakentamismääräysten minimivaatimuksia parempaan tasoon.

Energiatehokkaiden rakennuksien lisääntyminen Suomessa energiaremonttien kautta tulee parantamaan Suomen energiaitsenäisyyttä ja omavaraisuutta merkittävästi, mikä on erityisen tärkeää vallitsevassa maailmantilanteessa. Tämä tulee näkymään esimerkiksi taloyhtiön energialaskuissa ja tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa konkreettista ostoenergian hinnan nousua.

Nyt viimeistään on hyvä hetki vaihtaa pois öljylämmityksestä

ARA:n tuen lisäksi öljylämmityksestä luopumista ja vaihtamista kestävämpään lämmitysmuotoon pientaloille halutaan vauhdittaa EU:n 65 miljoonan euron rahoituksella vuosina 2022-2023, joten nyt on erityisen kannattavaa omakotitaloasujille harkita lämmitystavan muutosta. Määrärahat tarjoavat noin 15 000 suomalaiselle kotitaloudelle mahdollisuuden lämmitystaparemonttiin.

Vuoden 2022 alussa tuli myös voimaan korotus kotitalousvähennykseen öljylämmityksestä luopujille, mikä myös osaltaan kannustaa lämmitystavan muutokseen tällä hetkellä. EU:n määrärahoja ei voi käyttää öljylämmityksen vaihtamista kaukolämpöön, koska kaukolämmön tuotannossa voidaan käyttää fossiilisia polttoaineita. ARA:n kansallista tukea taas voi hakea kaikkiin lämmitystavan muutoksiin pois öljylämmityksestä.

Taloyhtiöille on myös luvassa 30 miljoonan lisärahoitus vuosille 2022-2023 sähköautojen latauspisteiden lisäämiseen. Kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille taas on annettu10 miljoonaa euroa lisärahoitusta öljylämmityksestä tai kaasulämmityksestä luopumiseen. Avustukset auttavat niin kotitalouksien ja taloyhtiöiden lisäksi myös Suomen tavoitteissa kohti hiilineutraaliutta.

Maalämmön asentaminen

Suosituimpia lämmitysmuotoja ovat kotitalouksille ilma-vesilämpöpumppujen asentaminen tai maalämpöön vaihtaminen tukea haettaessa. Lämmitystapavertailu tarjoaa kotitalouksille energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille ja auttaa päätöksenteossa lämmitystapaa vaihtaessa.

Taloyhtiöille energiansäästökartoitus auttaa tilaajaa selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet tuomalla esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit helppolukuisilla taulukoilla ja kaavioilla. Palvelu on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

”Jo ennen maailman tilanteen muutoksia energiaremontit ovat olleet kustannustehokkaimpia ja parhaan takaisinmaksukyvyn omaavia toimenpiteitä. Rakennus tulee kuitenkin nähdä aina yksilönä, jolloin kannattaa yhdistää energiaremontit pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja uusimisten ajankohtaan. Tästä hyvänä esimerkkinä katon uusiminen, minkä yhteydessä kannattaa selvittää lisäeristyksen mahdollisuus, aurinkosähköjärjestelmän asennus sekä mahdollisten ilmanvaihtokoneiden uusiminen, mihin voidaan yhdistää esimerkiksi poistoilmalämmöntalteenotto lämpöpumpuilla”, kertoo Antti Hatsala, energiapalveluiden johtava asiantuntija.

Avustukset pähkinänkuoressa: