Kuntoarvio tulisi päivittää viiden vuoden välein

Asunto-osakeyhtiölaissa määrätään asunto-osakeyhtiöiden hallitukset selvittämään yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeet. Hallituksen tehtävänä on lain mukaan esitellä selvitys seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarpeesta vuosittain yhtiökokoukselle. Kuntoarvio palvelee asunto-osakeyhtiötä ja sen hallitusta erinomaisesti kunnossapitotarpeen selvittämisessä, ja kunnossapitotoimenpiteiden oikeassa ajoittamisessa.

Juuri laaditun kuntoarvion ennuste ulottuu noin kymmenen vuoden päähän. Lähimpien vuosien osalta arviot ja korjausehdotukset ovat tarkempia kuin kymmenvuotiskauden loppupäässä. Kiinteistön kuntoarvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein, jotta tieto kiinteistön kunnosta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä olisi mahdollisimman hyvin tiedossa. Samalla on hyvä hetki tarkastaa tehtyjen ja tekemättömien kunnossapitotoimenpiteiden tilanne.

Kuntoarvio ja PTS

Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiinteistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Yksittäisillä nopeilla ja pintapuolisilla ratkaisuilla päästään helposti hetkeksi eteenpäin, mutta todellisuudessa kulman takana saattaa odottaa jo isompi ongelma ja suuret kustannukset. On syytä hyväksyä tosiasia, että korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, sillä niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri.

Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta.

Kuntoarvion tarkoitus

Kuntoarvion tarkoitus on selvittää taloyhtiön raken­teiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi rakenne-, lvi- ja sähkötekniikan osalta. Taloyhtiöiden Kuntoarviot toteutetaan kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin laatujärjestelmämme sekä asuinkiinteistöjen kuntoarviointiohjeiden RT 103002, RT 103003 ja RT 103098 mukaisesti.

Varsinaista tarkastusta edeltävät käyttäjäkysely sekä rakennuksen historiaa tuntevien henkilöiden haastattelu ja piirustuksiin tutustuminen.