Näin onnistut taloyhtiön ikkunaremontissa

Ikkunaremontti lukeutuu yhdeksi taloyhtiön yleisimmäksi remontiksi. Se tuo taloyhtiölle asumismukavuutta sekä usein myös rahallista säästöä arvon nousun ja lämmityskulujen laskun myötä. Kokosimme vinkit, joiden avulla osaat kiinnittää remontissa huomiota merkityksellisiin asioihin ja ohjaat keskustelun oikeille raiteille.

Tutustu vaihtoehtoihin

Ikkunaremontti ei aina tarkoita kallista ja pitkäkestoista remonttia. Remontit voidaan jakaa karkeasti laajuuden mukaan neljään: huoltokorjaukseen, huoltomaalaukseen, korjausmaalaukseen ja uusimiseen.

Huoltokorjaus ja -maalaus ovat remonteista kevyimpiä. Huoltokorjauksessa ikkunoista korjataan yksittäisiä vikoja ja vaurioita sekä tehdään toiminnallista huoltoa. Huoltomaalauksessa maalataan lisäksi myös ikkunan karmit. Korjausmaalaus on edellisiä remontteja laajempi. Siinä ikkunapuitteet saavuttavat uutta vastaavan laatutason hiomisen ja kunnostamisen myötä.

Ikkunoiden kunnossapidolla ja huollolla voidaan jatkaa niiden elinkaarta merkittävästi. Ikkunat kannattaa tarkastaa, tiivistää ja maalata sekä sisältä että ulkoa säännöllisesti. Tarkemmat huolto- ja kunnossapitovälit on eritelty KH-kortissa.

Hyvälaatuinen ja huollettu puuikkuna voi pysyä hyvässä kunnossa jopa 60-70 vuotta’’, kertoo projektipäällikkö Jaakko Suomela.

Älä unohda ikkunaremontin vaikutusta muihin rakenteisiin ja asumismukavuuteen

Ikkunaremontissa avataan lähes aina myös ikkunoihin liittyviä rakenteita. Erityisesti julkisivu ja parvekkeet ovat rakenteita, joiden huolto- ja kunnossapitotoimia tulee pohtia ikkunaremontin yhteydessä toteutettavaksi. Rakennuttajakonsultti osaa auttaa oikean kokonaisuuden valinnassa.

Ikkunoiden vaikutus kiinteistön energiatehokkuuteen on noin 20 %, joten taloyhtiö voi säästää merkittävästi energiaa ikkunoiden uusimisella. Usein myös sisäilman laatu ja äänieristys parantuvat uusimisen yhteydessä. Remonttiin voi hakea energia-avustusta Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Varaudu isoon remonttiin

Pienemmillä remonteilla voidaan jatkaa ikkunoiden elinkaarta pitkään, mutta ei ikuisesti. Isompi remontti eli ikkunoiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi keskimäärin 30–50 vuoden iässä. Tarkempaan ajankohtaan vaikuttaa kunnossapidon lisäksi ikkunoiden laatutaso ja vallitsevat olosuhteet.

Ikkunoissa eli ikkunakarmeissa, -puitteissa ja -laseissa on laatueroja. Esimerkiksi puuikkunat ovat usein kestävämpiä kuin 1990-luvulta alkaen yleistyneet puu-alumiini-ikkunat. Vallitsevilla olosuhteilla on myös merkitystä. Mikäli ikkunoiden rakenteisiin pääsee jatkuvasti vettä, ikkunat voidaan joutua uusimaan jo 20 vuoden iässä.

Ikkunoiden kunto sekä kunnostamis- ja uusimistarve selviää asiantuntijan tekemän ikkunoiden kuntoarvion avulla. Tutkimuksessa tutkitaan 20 % kiinteistön asuinhuoneistoista. Tutkimus tehdään huoneistojen sisäpuolelta. Huoneistoja valitaan eri ilmansuunnista, jotta näkemys on mahdollisimman kattava.

Tee remontti oikeassa järjestyksessä

Ikkunaremontti etenee taloyhtiöissä yleensä samalla kaavalla kuin muutkin taloyhtiön korjaushankkeet. Kuntotutkimusten eli tässä tapauksessa ikkunoiden kuntoarvion jälkeen siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen. Vaiheen aikana pohditaan ja keskustellaan esimerkiksi hankkeen tavoitteista ja sisällöstä.

Hankesuunnitelman valmistuttua suunnittelijat laativat korjaussuunnitelmat, joiden pohjalta ikkunaremontti toteutetaan. Suunnitelmien valmistuttua kilpailutetaan urakoitsija ja valitaan urakoitsija, jonka jälkeen voidaan aloittaa urakka. Rakennuttajakonsultin apuun kannattaa kääntyä viimeistään urakoitsijan valinnassa.

Toisinaan taloyhtiöt oikaiseva suunnittelussa ja hanke kilpailutetaan suoraan sen enempää suunnittelematta. Toimintatapa aiheuttaa lähes aina ongelmia erityisesti ikkunoihin liittyvien rakenteiden osalta. Yhtiöille jää usein ohut tieto siitä, mitä niille tehtiin’’, tiivistää Suomela.

Tiedosta ja tiedota mahdollinen asumishaitta

Asunnoissa voi asua ikkunaremontin ajan. Kunnostaminen kestää noin viikon ja uusiminen 1-2 päivää asuntoa kohden.

Ikkunoiden uusimisessa irrotetaan vanhat ikkunat, jonka jälkeen uudet ikkunat tuodaan nosturilla parvekkeille tai porraskäytävää pitkin huoneistoihin. Kun uudet ikkunat ovat paikallaan ne listoitetaan. Kunnostamisessa ikkunat hiotaan irroittamisen jälkeen, joten asumishaitta on hieman isompi.

’’Asunnot ovat siis käytännössä asuttavia koko ikkunaremontin ajan. Mikäli pieni työmaaliikenne ei haittaa, remontista ei ole asukkaille vaivaa’’, tiivistää Suomela.