Taloyhtiöiden suurin säästöpotentiaali löytyy usein lämmityksestä

Rakennuksen lämpökuvaus, ilmatiiviysmittaus ja U-arvon mittaus liittyvät rakennuksen energiatehokkuuden selvittämiseen. Kun taloyhtiö säästää energiaa ja luontoa, samalla asukkaiden ja osakkaiden energialasku pienenee. Taloyhtiöillä energiansäästöpotentiaalia löytyy etenkin lämmityksestä, sillä asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista jopa neljäsosa koostuu lämmityskustannuksista. 

Kuinka lämmön karkaamista voidaan tutkia?

On monta tapaa selvittää mihin rakennuksen lämpö karkaa. Rakennuksen lämpökuvaus lienee olevan tunnetuin menetelmä. Usein lämpökuvaukseen yhdistetään myös ilmatiiviysmittaus, joka täydentää lämpökuvausta. U-arvon mittaus on mittausmenetelmä, jossa mitataan ja lasketaan ulkorakenteiden kautta tapahtuva lämmönjohtuminen. Menetelmä mahdollistaa jopa kostuneiden ulkoseinärakenteiden havainnoimisen.

Rakennuksen lämpökuvaus tehdään talvella

Rakennuksen ilmavuoto- ja vikakohdat selviävät luotettavasti ja nopeasti ilman rakenteiden avauksia rakennuksen lämpökuvauksessa. Avaukset tulevat usein kysymykseen vasta lämpökuvauksella ilmenneiden vikojen tarkemmassa kuntotutkimuksessa.

Lämpökameralla on hyvä ensin selvittää vaadittavat avauskohdat, jotta vältytään turhilta avauksilta ja laajoilta tutkimuksilta. Mitä enemmän ilmavuoto- tai vikakohtia rakenteissa on, sitä isompi osuus lämmityskuluista valuu hukkaan, kun lämpöenergia pääsee vikakohtien kautta ulos.

Lämpökuvauksessa mitataan rakennuksen pinnasta luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä, joka muuntuu kamerassa lämpötilatiedoksi. Kuva on selkeä ja havainnollistava tutkimustulos, joka antaa realistisen kuvan sen senhetkisestä tilanteesta.

Rakennuksen lämpökuvaus voidaan toteuttaa kylmän sään aikaan, jolloin sisä- ja ulkolämpötilaero on vähintään 20 astetta.

Ilmatiiviysmittaus auttaa kun tavoitteena on hukkaenergian pienentäminen

Lämpökuvauksen lisäksi myös ilmatiiviysmittaus on tärkeä tutkimusmenetelmä, kun tavoitteena on hukkaenergian määrän pienentäminen. Ilmatiiviysmittauksessa selvitetään, miten hyvin rakennuksen vaippa estää ilman pääsyä rakenteisiin ja paikannetaan ilman kulkureitit rakenteiden läpi.

Mittauksella selviää rakennuksen ilmatiiviysluku, joka mahdollistaa kiinteistön vertailun muiden vastaavien rakennusten kanssa.

Ilmatiiviysmittaus eroaa rakennuksen lämpökuvauksesta siten, että siinä mitataan rakenteiden ja rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä, kun taas lämpökuvauksella paikallistetaan ilmavuotokohdat.

U-arvo kertoo talon eristävyyden 

Nykyään on myös mahdollista tutkia modernein tutkimusmenetelmin rakennuksen U-arvo eli sen eristävyys, jolloin vanhat laskennalliset arvot voidaan unohtaa ja saadaan reaaliaikainen arvo energiansäätöpotentiaalin arvioimiseksi. 

Rapid U-mittausmenetelmä peittoaa vanhat U-arvon tutkimusmenetelmät, sillä kahden viikon tutkimusjakso on voitu korvata muutamien tuntien tutkimuksella, jolloin kustannustaso jää murto-osaan entisestä.

U-arvo kertoo rakenteen eristävyyden eli sen, kuinka hyvin se estää lämmön siirtymistä rakenteissa. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän lämpöä siirtyy ulos. Mittauksia voidaan tehdä melko vapaasti rakennekohtaisesti yläpohjien, ulkoseinien, alapohjien, ikkunoiden ja ovien osalta lämmityskauden aikana.

Perusta korjaustoimenpiteiden suunnittelu tietoon

Nykyaikaiset tutkimusmenetelmät auttavat vikakohtien havainnoimisessa, jolloin kiinteistössä osataan kohdistaa korjaustoimenpiteet oikein. Taloyhtiön hukkalämmön määrä saadaan vähenemään vasta, kun rakennus on tiivis ja terve, jolloin myös sen lämmitystarve pienenee.

Viisi vinkkiä taloyhtiön energiansäästöön:

  1. Esimerkiksi valaistuksen suhteen on helppo tehdä energiaa säästäviä ratkaisuja vaihtamalla kaikkiin valaisimiin led-lamput. Näin taloyhtiösi sähkönkulutus laskee ja valoteho nousee huomattavasti verrattuna halogeenilamppuihin.
  2. Porraskäytävän valojen paloaikaa lyhentämällä voi taloyhtiösi säästää helposti. Usein valot palavat käytävässä turhan pitkään sen jälkeen, kun porraskäytävä on jäänyt tyhjilleen.
  3. Porraskäytävien ja muiden yleisten tilojen lämpötiloja laskemalla saa selkeää säästöä. Tiloissa, joissa ei yleensä vietetä aikaa ja joissa oleillaan ulkovaatteet päällä, voi hyvin laskea lämpötilaa n. 1-2 astetta eli selkeästi alle normaalin huonelämpötilan.
  4. Talven tullen auton lämmityspaikkojen ajastintoiminto säästää energiaa ja autoja, kun ne eivät turhaan lämmitä autojen moottoria koko ajan kytkettyinä, vaan kytkeytyvät päälle esimerkiksi vasta puoli tuntia ennen lähtöä.