Tulevaisuuden johtava edelläkävijä

Ydintehtävämme keskiössä on hyvinvoiva kiinteistö. Haluamme varmistaa rakennusten kestävän suunnittelun ja rakentamisen sekä taloudellisen huolenpidon pitkällä tähtäimellä. Emme unohda hyvinvoivaa ihmistä rakennusten käyttäjinä sekä asukkaina. Haluamme huolehtia sisäilman terveellisyydestä ja rakennuksen turvallisuudesta. Myös hyvinvoiva ympäristö on lähellä sydäntämme ja haluammekin vähentää kiinteistöjen negatiivisia ympäristövaikutuksia tuottamillamme palveluillamme.

Hyvinvoiva kiinteistö pitää huolta myös ihmisistä

Missiomme mukaisesti tavoittelemme kiinteistöjen hyvinvointia. Se on kirjoitettu Raksystemsin ytimeen jo vuonna 1989 ja pätee yhä vahvasti.  Olen aina kokenut tärkeäksi tehtäväksi, että olemme kansallisomaisuuden edunvalvojia. Kun 70% suomalaisten omaisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä, ei ole ihan yhdentekevää, miten siitä pidetään huolta. Vietämme jopa 90% ajastamme sisätiloissa, minkä takia asumisen täytyy olla turvallista ja terveellistä sekä asumis- ja käyttömukavuuden taattu.

Kiinteistöt ovat myös hyviä sijoituskohteita, mikä on tärkeä lisäsyy pitää niistä hyvää huolta. Loppupeleissä sillä ei ole väliä onko joku kiinteistön omistaja vai käyttäjä, onko kyseessä koti vai sijoitus, koska kaikki haluavat pyrkiä samaan lopputulokseen: turvallisiin ja terveisiin kiinteistöihin.

Hyvinvoiva kiinteistö tuottaa sen omistajille ja käyttäjille hyvää oloa ja terveyttä ja samalla terveessä kiinteistössä työnteko on tehokasta ja tuottavaa.

Vastuuta ympäristöstä

Ihmiset ovat yhä tietoisempia ympäristön suojelemisesta ja vihreistä arvoista, minkä takia myös meidän tulee kiinteistöalan asiantuntijoina vastata tarpeeseen ja kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Haluamme, että kiinteistöt rakennetaan mahdollisimman kestäviksi ja turvallisiksi ja huomioimalla vastuullisuuden omassa työssämme voimme edesauttaa asiaa.

Meidän tulee omassa toiminnassamme ottaa huomioon niin taloudellinen, sosiaalinen, eettinen kuin myös ympäristövastuu. Tehtävänämme on toimia näiden osa-alueiden eteen yhteisesti hyväksyttyjen arvojemme pohjalta.

Kiinteistökauppaan sisältyy aina paljon vastuuta. Haluamme työllämme taata mahdollisimman turvalliset kiinteistökaupat, oli kyse sitten isosta kiinteistöportfoliosta tai omakotitalosta. Raksystemsin logon R-kilpi kuvastaa suojelemista: tehtävämme on suojella kaupan molempia osapuolia luotettavalla ja puolueettomalla työllämme. R-kilpeen täytyy voida aina luottaa ja sitä pitää voida kantaa ylpeydellä.

Pohjolan paras – joka päivä

Luottamus kuvastaa myös henkilöstömme työtä. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia sekä toimia vastuullisesti niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Teemme työtä sykkivällä sydämellä, jotta olemme hyviä esimiehiä ja työkavereita toisillemme.

Meiltä ei odoteta ylisuorittamista tai ympäripyöreitä työpäiviä. ”Pohjolan paras – joka päivä” tarkoittaa minulle sitä, että jos minä, sinä ja me yhdessä toimimme ydintehtävämme mukaan yhdessä sopimiemme arvojen mukaisesti, niin tulemme menestymään jatkossakin. Kunnioitamme kollegoita, sallimme virheitä. Haluamme, että jokainen on niin henkisesti kuin fyysisestikin turvassa työskennellessään meillä ja uskaltaa ottaa riskejä.

Jakamalla yhteisen ymmärryksen arvoista ja toimintatavoista sekä haluamalla tarjota asiakkaallemme parasta palvelua hyvällä asenteella, saavutamme todennäköisimmin tyytyväisen asiakkaan. Asiakkaan, joka menestyy ja voi hyvin. Näin saamme myös vastakaikuna hyvää palautetta, joka on merkki hyvästä laadustamme ja saamme olla joukkueestamme ylpeitä. Tästä kaikesta seuraa positiivinen kierre, jossa haluamme tarjota parasta, parhaalla jokapäiväisellä asenteella.

Kokonaisvaltaista palvelua

Historiamme ja yrityksen perinteet ovat painottuneet tutkimuksiin ja laadunvalvontaan. Halusimme tuoda mukaan alalle puolueettoman ja ulkopuolisen näkemyksen takuuna laadusta. Vuoden 2020 lopussa jaoimme liiketoimintamme kolmeen osa-alueeseen: Green Building Services, Project Services ja Inspections & Surveys. Uusien osa-alueiden avulla voimme palvella asiakkaitamme selkeämmin ja paremmin sekä vastata nykyiseen kysyntään, jossa kiinteistöalan ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään.

Olemme mukana hyvin erilaisissa hankkeissa ja eri vaiheissa: ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakennuksen käytön aikana. Voimme hyödyntää asiantuntemustamme koko hankkeen elinkaaren ajan ja tuoda asiakkaallemme lisäarvoa. Virheet on myös helpompi huomata ja välttää, kun tunnemme rakennukset pitkältä aikaväliltä ja voimme puuttua asioihin ajoissa. Asiakkaamme voivat säästää suuria summia panostamalla ennakoivaan kiinteistönpitoon eli ennaltaehkäisemällä vaurioiden syntymistä ja kiinteistön arvon alenemista.

Kasvua seuraa jatkossakin

Viime vuosina olemme kasvaneet paljon. Sitä on tapahtunut erityisesti yritysostojen myötä. Vuonna 2020 kasvua oli melkein 50% ja uusia palveluita on tullut paljon enemmän. Haluamme kasvaa jatkossakin, erityisesti Pohjoismaissa. Toteuttaessamme strategiaamme oikein, kasvua myös luonnollisesti seuraa. Kun menestymme, meiltä halutaan ostaa, asiakkaat pysyvät pitkään uskollisina ja lisää alan asiantuntijoita haluaa tulla meille myös töihin.

On kivaa olla kasvavassa ja menestyvässä yrityksessä töissä, vaikka ajoittain muutos saattaa aiheuttaa pieniä pelkotiloja. Kuka tietää, ollaanko joku päivä Pohjolan suurin tai toimitaanko muualla Euroopassa. Aika näyttää, mutta joka tapauksessa haluamme olla tulevaisuudessakin johtava edelläkävijä, jolta saa parasta asiantuntemusta.