Miten vastuullisuus näkyy toimistoillamme?

Toimistolla vietetään keskimäärin kolmasosa valveillaoloajasta, jos etätyöskentelyä ei oteta huomioon. Tämän takia vastuulliset valinnat arjessa ulottuvat myös vahvasti toimistolle. Meillä asiaan on myös alettu kiinnittämään huomiota yhä enemmän ja enemmän. Työyhteisön vastuullisella toimistokäyttäytymisellä ja kestävillä toimintatavoilla voimme kaikki yhdessä pienentää hiilijalanjälkeä ja sen myötä hidastaa ilmastonmuutosta.

Susteran toimistotiloja.

Fiksut valinnat arjessa

Toimistolla käytetään sähköä ja lämpöä, syödään, liikutaan ja kulutetaan. Toimistolla on monta pientä mutta kokonaisuuden kannalta tärkeää hetkeä, joissa voi pysähtyä hetkeksi ja valita vastuullisemmin. Tärkeää on tehdä tiedostavia valintoja jokaisen hankinnan kohdalla, myös palvelujen.

Muistuttamisen ja asiasta puhumisen tärkeys on myös huomattu toimistolla ja systemaattiseen ja säännölliseen viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Käytävillä kuulee usein kajahtavan huomautuksia liittyen siihen, mistä löytyy kierrätysastiat ja Teamsissa näkyy säännöllisesti muistutuksia hyvistä ja vastuullisista toimintatavoista. Kertaushan on opintojen äiti!

Ekologiset kulkuvälineet tuovat isoimman säästön

Suurimmat päästöt aiheutuvat toiminnassamme tällä hetkellä työmatkustamisesta sekä työn ja kodin välillä kulkemisesta. Yrityksen autokannan vanhetessa voidaan saada merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöihin siirtymällä vaiheittain sähköautoihin.

Raksystems Suomella on nyt kaksi sähköautoa työntekijöiden käytössä, mutta tarkoituksena on lisätä sähköautojen määrää vaiheittain autokannan vanhetessa.

Raksystems kannustaakin työntekijöitä valitsemaan sähköauton, jos se sopii omaan elämäntilanteeseen.

Kannustamme myös vahvasti etätyöskentelyyn, jotta turha edestakaisin ajelu vähentyisi. Työntekijämme ovatkin käyttäneet etätyömahdollisuutta laajasti ja joustavasti hyväksi, jolla uskomme olevan myös jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta hyötyä. Kesällä lanseerattu pyöräetu kannustaa myös pyöräilemään töihin sen ollessa mahdollista.

Joustavuutta ja energiatehokkuutta toimitiloihin

Etätyön lisäännyttyä myös toimistotilojen tarpeeseen on kiinnitetty huomiota. Keväällä 2022 kaikille työntekijöille lähetettiin työtilojen tarvekysely, jossa kartoitettiin jokaisen työntekijän tarvetta ja toiveita erilaisiin työtiloihin. Kyselyssä sai esimerkiksi määrittää, kokeeko tarvitsevansa pysyvän työpisteen toimistolla ja suosiiko omaa työhuonetta vai avokonttoritilaa.

Kyselyn vastausten perusteella tarkastellaan, jos pienempiin tiloihin muutto olisi ajankohtaista, tai voiko olemassa olevia tiloja muuttaa joustavammiksi ja paremmin työntekijöitämme palveleviksi. Toimiston suurimassa osassa tiloja on käytössä liiketunnistimet, jotta valot sammuvat itsekseen, jos tiloja ei käytetä. Näin valot eivät jää vahingossa päälle kuluttamaan sähköä turhaan.

Raksystemsin päätoimipisteellä siirryttiin uusiutuvan sähkön käyttöön vuonna 2020. Tällä hetkellä tutkitaan mahdollisuutta myös samaan muiden toimipisteiden osalta.

Kestävää kuluttamista

Monessa toimistojemme keittiöissä kauramaitoa kuluu enemmän kuin lehmänmaitoa ja se näkyy myös työntekijöidemme hankintatoiveissa. Raksystemsin hankintaohje päivitettiin myös vuonna 2021 ja kaikki tilattavat tuotteet, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, käytiin läpi ja tarkasteltiin, onko ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa tarjolla. Vuonna 2021 päätoimipisteellä myös käytettävät siivousaineet vaihdettiin ympäristöystävällisiin versioihin. Myös esimerkiksi messuilla on luovuttu esitteiden jakamisesta paperinkulutuksen vähentämiseksi.

Vuonna 2021 tehdyn kyselyn perusteella monet kokivat kierrätyksen vaikeana ja hämmentävänä toimistolla. Oikeaa kierrätysastiaa sai etsiä välillä kauankin ja aina etsinnänkään jälkeen oikeaa ei aina löytynyt. Tämän takia kierrätysastioita lisättiin jokaiseen kerrokseen ja niihin laitettiin selkeät kyltit ja selosteet, jotta jokainen pystyy kierrättämään helposti. Teamsista löytyy myös ”Kiinteistön huoltopyynnöt” -kanava, jotta huoltopyynnöt saadaan nopeasti eteenpäin, eikä hukkaa pääse syntymää esimerkiksi vuotavista vesikalusteista.

Lue lisää vastuullisuudesta Raksystemsillä.

Tutustu meihin

Vastuullisuus Susteralla


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.