Energiatodistus

Onko kiinteistön energiatodistus ajan tasalla? Laadimme energiatodistuksia vankalla kokemuksella niin taloyhtiöille kuin kiinteistömanagereille.


Sustera on kokenut on energiatodistusten laatia

Laaja-alainen energiaosaamisemme ja kokemuksemme varmistaa taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen.

Olemme laatineet yli 17 000 energiatodistusta eri kokoisille kohteille vuosien aikana.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Susteralla on noin 50 pätevöitynyttä energiatodistusten laatijaa.

Laskennassa huomioidaan Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset.


Kiinteistön energiatodistus pähkinänkuoressa

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen myynti- ja vuokraustilanteessa. Viranomaisen käytössä olevissa yleisörakennuksissa todistus tulee myös olla esillä.

Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava ennen edellisen todistuksen voimassaolon päättymistä.

Energiatodistus mahdollistaa kiinteistöjen vertailun energiakulutuksen mukaan sekä tarjoaa toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energiatodistuksesta saatavia tietoja voidaan käyttää pohjana korjaussuunnitelmille. Ajoissa suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia kiinteistön omistajalle.

Usein kysytyt kysymykset

Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Se antaa yleiskuvan kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuvasta ostoenergianmäärästä.

Työ muodostuu seuraavista vaiheista:

 • laskennassa tarvittavien lähtötietojen koonti,
 • kohdekäynti huoltomiehen avustamana,
 • kohteen mallinnus,
 • nykytilanteen mukaisen E-luvun laskenta,
 • laskentatulosten sekä
 • energialaskennan lähtöarvojen raportointi.

Tuloksena saadaan energiatodistus, rakennusten E-luku ja energiatodistusluokka sekä energiankulutuksen jakauma. Energiatodistuksen avulla vertaillaan rakennusten energiatehokkuutta perustuen ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, joten käyttäjän energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus. (mikäli saatavilla)
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

Lue myös

Lataa Maksuton taloyhtiön putkiremonttiopas.

Taloyhtiön putkiremonttiopas

Putkiremontti on taloyhtiölle pisin ja kallein korjaushanke. Se vaikuttaa myös yleensä asukkaiden…

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.