Aktiivitilat: Isoissa kiinteistökaupoissa kunnon tutkiminen on elintärkeää

Technical Due Diligence (TDD) ja Environmental Due Diligence (EDD) toimivat monen kiinteistösijoitusyhtiön toiminnan kivijalkana. Tarkastuksien avulla kiinteistöjen transaktiotilanteissa saadaan arvokasta ja objektiivista tietoa kiinteistön ja sen ympäristön kunnosta.

Aktiivitilat on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka keskittyy erityisesti laadukkaisiin varasto- ja tuotantokiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Yhtiö ottaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti huomioon, niin taloudellisesti, yhteiskunnallisesti kuin ympäristövastuunkin osalta, unohtamatta eri sidosryhmiä. Aktiivitilat tarkastaa aina ostamansa hallikiinteistöt huolellisesti ja kehittää tilojaan vuokralaisten ja käyttäjien tarpeiden mukaan.

Technical Due Diligence varmistaa kiinteistön kunnon kaupan aikana

TTD:n avulla varmistetaan sujuva kiinteistökauppa, kun kiinteistön ostotilanteessa tiedostetaan mahdolliset riskit ja tulevat korjauskustannukset.  Tarkastuksessa tutkitaan rakennuksen nykyistä kuntoa rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijoiden toimesta, jotta kiinteistön perustilanne saadaan selville.

Tarkastuksen jälkeen TDD-raportin yhteydessä annetaan myös pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jossa sisältää luotettavan arvion rakennuksen seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitsemista korjauksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Aktiivitiloilla on selkeä näkemys ja tahtotila kiinteistöjensä pitkäjänteistä kehittämistä kohtaan.

”Meille tärkeintä on pitkät kumppanuudet ja luotettavat tekijät, jotka aidosti ymmärtävät kokonaisuuksia ja rakennuksen ominaisuuksia. Emme tee mitään raporteilla, joissa tuijotetaan sokeasti tilastoja tai teknisiä käyttöikiä. Ei ole mitään järkeä suositella laitteen pois heittämistä, jos se on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän pian, mutta saisi kunnossapidolla ja korjauksilla vielä pidemmän elinkaaren. Tällaista kokonaiskuvan hahmottamista ja näkemystä odotamme myös kumppaneiltamme, minkä takia yhteinen matka Raksystemsin kanssa onkin sujunut erinomaisesti”, kertoo Aktiivitilojen osakas Tapani Piri.

Environmental Due Diligence varmistaa terveellisen ympäristön

EDD-tarkastus keskittyy kiinteistön terveellisen elinympäristön varmistamiseen. Tarkastuksen raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin mahdollisesti liittyvät riskit, jotka löytyvät itse rakennuksesta tai maaperästä. Maaperästä otetaan myös tutkimuksen yhteydessä tarpeen vaatiessa näytteitä.

”Helpointa meille on, kun saamme kaikki tarkastukset saman katon alta, pitkällä aikavälillä. Tällä tavalla yhteinen oppimisprosessi ja jatkuva vuoropuhelu kehittävät yhteistyötä ja kiinteistöjen tarkastamista jatkuvasti, jotta meillä on paremmat lähtökohdat kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin”, kertoo Piri.

Energiatehokkuus on oiva keino parantaa kiinteistön ympäristöystävällisyyttä

Aktiivitilojen sijoitussalkussa on nyt 21 kiinteistöä ja yhteensä 130 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa. TDD- ja EDD-tarkastuksien lisäksi kaikkiin kiinteistöihin on tehty myös Sustainability audit, joka toimii kiinteistöjen energiakatselmuksena. Katselmuksen perusteella voidaan löytää isoja säästökohteita, sillä usein energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat nopein ja helpoin tapa löytää kustannussäästöjä ja tehdä tiloista ympäristöystävällisempiä. Katselmuksessa tarkastellaan kiinteistön kulutustietoja esimerkiksi sähkön ja lämmityksen osalta sekä annetaan parannusehdotuksia. Ehdotuksia voi käyttää hyödyksi esimerkiksi energiaremonttien pohjatietona.

”Jos taas jokin laite kannattaa vaihtaa esimerkiksi energiansäästön takia jo ennen sen teknisen käyttöiän päättymistä, niin ehdottomasti vaihdamme laitteen jo aiemmin. Haluamme ymmärtää kiinteistöjen ja niiden osien elinkaarta parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kiinteistöt ovat mahdollisimman pitkäikäisiä, mutta turvallisesti ja terveellisesti”, päättää Piri.

Sustera on aloittanut myös laajemman ESG-kehitystyön Aktiivitilojen kanssa. Projektin tarkoituksena on selvittää ja kehittää Aktiivitilojen kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuutta eri osa-alueittain.