Due diligence -palvelut

Ammattitaitoiset due diligence -palvelut ovat onnistuneen transaktion edellytys.


TDD, EDD ja ESG DD -palvelut minimoivat kiinteistökaupan riskejä

Tarjoamme kaikki kiinteistöjen myymiseen tai ostamiseen tarvittavat due diligence -palvelut useiden kymmenien kotimaisten ja kansainvälisten kohteiden kokemuksella.

Susteran kautta saat:

 • Technical Due Diligence -selvitykset
 • Environmental Due Diligence -selvitykset
 • ESG Due Diligence -selvitykset

Technical Due Diligence (TDD)

Ympäristöteknisessä selvityksessä (EDD) arvioidaan kiinteistöjen ympäristöriskejä. Susteran kautta saat 1 ja 2 vaiheen ympäristötekniset selvitykset (EDD1 ja EDD2). Tunnemme ympäristöön liittyvät lainsäädännöt eri maissa.

Selvityksen aikana selvitämme kohteesta muun muassa:

 • asbestin ja muut haitta-aineet
 • radonpitoisuudet
 • ilmanpäästöt
 • melusaasteet
 • maaperän ja pohjaveden nykytilan
 • viranomaisvaatimukset
 • aiemmat ympäristötutkimukset ja -suojelutoimenpiteet

Environmental Due Diligence (EDD)

Teknisessä Due Diligence -selvityksessä (TDD) selvitetään kiinteistöjen nykytilaa ja tulevia korjaustarpeita. Kiinteistöt tarkastetaan selvityksen aikana rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta kolmen asiantuntijan voimin. Lopputuloksena on kunnossapitosuunnitelma kustannusarvioineen (PTS).

Selvityksen aikana selvitämme kohteesta muun muassa:

 • käyttö-, huolto- ja korjaushistorian
 • korjaus-, uusimis- ja parannustoimenpiteet kiireellisyysjärjestyksessä
 • kiinteistönhoitajien perehtyneisyyden kiinteistöön
 • lakisääteiset toimenpiteet rakennuslupaan, kaavoitukseen ja määräaikaistarkastuksiin liittyen.

ESG Due Diligence (ESG DD)

Vastuullisuusnäkökulmiin keskittyvässä ESG DD -selvityksessä (Environmental, Social, Governance) arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen nykytilaa, riskejä ja potentiaalia.

ESG DD -arvioinnin laajuutta voidaan muokata tarpeen mukaan ja selvitys voi koostua muun muassa: ympäristösertifiointiin, energiatehokkuuteen, EU-taksonomianmukaisuuteen, hiilineutraaliuteen sekä sosiaaliseen ja hallinnollisiin riskeihin liittyvistä tarkasteluista.


Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.