Kunnianhimoisia tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi – Helsingin kaupunginteatterin ja Helsingin keskustakirjasto Oodin energiakatselmukset

Helsingin kaupunginteatteri ja Helsingin keskustakirjasto Oodi ovat tuttuja rakennuksia helsinkiläisille, mutta myös monille ulkopaikkakuntalaisille. Raksystems selvitti näiden tunnettujen kohteiden energiansäästöpotentiaalia energiakatselmusten merkeissä.

Taustalla Hiilineutraali Helsinki

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja nollata päästönsä vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteisiin pääsemisen mahdollistamiseksi on perustettu Hiilineutraali Helsinki-päästöohjelma. Helsingissä eniten päästöjä syntyy lämmityksestä, sähköstä ja liikenteestä, joten ohjelmassa keskitytään erityisesti niiden päästöjen vähentämiseen. Ohjelma päivitetään vuosittain.

Sähköstä ja lämmityksestä syntyviä päästöjä saadaan vähennettyä energiatehokkuutta parantamalla. Usein myös vedenkäyttöä on syytä tehostaa päästöjen vähentämiseksi. Energiakatselmuksen avulla selvitetään kiinteistöjen energiankäyttö ja energiansäästöpotentiaali. Katselmus tuo esille kiinteistöjen säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen ja hiilidioksidipäästövaikutuksineen. Myös uusiutuvien energialähteiden mahdollisuutta selvitetään.

Motivan mukainen energiakatselmus

Raksystems toteutti Helsingin kaupunginteatteriin ja Helsingin keskuskirjasto Oodiin Motivan mukaiset energiakatselmukset vuoden 2023 aikana. Palveluun sisältyy lähtötietoihin tutustuminen, kohdekäynti, tulosten analysointi ja raportointi. Tulosten esittely voidaan myös sisällyttää palveluun.

Motivan eli valtion kestävän kehityksen yhtiön mukainen energiakatselmus perustuu yhtiön kehittämiin menetelmiin ja työkaluihin. Katselmuksissa tulee olla nimettynä erilliset LVI- ja sähkövastuuhenkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti Motiva-energiakatselmoijakurssit.

Palvelukiinteistöjen energiakatselmuksiin myönnetään energiatukea TEM:n eli Työ- ja Elinkeinoministeriön toimesta.

Aurinkovoimala vesikatolle

Uusiutuvien energialähteiden osalta energiakartoituksessa keskityttiin Helsingin kaupunginteatterin vesikaton aurinkovoimalaan, jonka suunnittelutyö oli kartoitushetkellä käynnissä.

’’Arvioin voimalan suunnitelmien kustannustehokkuutta osana katselmusta. Sen mitoitus oli järkevä ja ratkaisu taloudellisesti kannattava, sillä voimalasta saatava sähköteho tuli kiinteistön omaan käyttöön ja takaisinmaksuaika oli siten lyhyt”, kertoo toinen energiakatselmuksien toteuttanut sähköasiantuntijamme Juha Honka.

Aurinkovoimala asennettiin syksyn 2023 aikana ja se tuottaa osan kaupunginteatterin sähköntarpeesta.

Kiinteistöistä on pidetty hyvää huolta

Kohteista ei löydetty katselmuksissa suuria säästötoimenpiteitä. Kumpaankin kohteeseen suositeltiin esimerkiksi vesijohtoverkoston painetason alentamista.

”Kiinteistöihin on kohdistettu säännöllisesti erilaisia energiansäästötoimia. Tämä on varmasti keskeinen syy siihen, miksi säästöpotentiaalia löytyi vähäisesti. Hienoa, että Helsingin kaupunki panostaa asiaan näin kunnianhimoisesti’’, Honka jatkaa.

Keskuskirjasto on valmistunut vuonna 2018 ja kaupunginteatteri vuonna 1967. Kaupunginteatterin viimeisin merkittävä peruskorjaus on vuodelta 2017.

Toimivaa yhteistyötä

”Energiakatselmukset ovat olleet jo vuosia tehokas työkalu energiatehokkuuden parantamiseen Helsingin kaupungin palvelurakennuksissa ja niillä on saavutettu konkreettisia hyötyjä. Yhteistyö Raksystemsin kanssa on toiminut kokonaisuudessaan hyvin ja toimintaa on pystytty kehittämään sujuvasti”, toteaa Helsingin kaupungin johtava energia-asiantuntija Jukka Huikari.

”Järjestelyt ja koko yhteistyö ovat toimineet Helsingin kaupungin kanssa aina hyvin. Kiitos vielä siitä”, Honka iloitsee.

Tutustu palveluun:

Energiakatselmukset


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.