Lastenklinikasta aikuiskirurgian sairaalaksi – Puistosairaalan peruskorjauksen rakennesuunnittelu

HUS Kiinteistöt Oy päätti peruskorjata vanhan Lastenklinikan eli Puistosairaalan aikuiskirurgian käyttöön, joten sairaalassa aloitettiin laaja rakenteiden purku- ja uudistushanke. Peruskorjauksen ensimmäinen vaihe aloitettiin vuonna 2018 ja se valmistuu vuoden 2021 aikana. Olemme toimineet hankkeessa rakennesuunnittelijana vuodesta 2015 lähtien.

Laaja korjaus, sama ulkonäkö

Puistosairaalalla on vahva historia lasten sairaalana, sillä siellä on hoidettu lapsia ja nuoria jo yli 70 vuoden ajan. Sairaala rakennettiin alkujaan vuonna 1946, mutta sitä on laajennettu vuosina 1986 ja 2010.

Puistosairaala tyhjentyi potilaista, kun Uusi lastensairaala valmistui vuonna 2018. Vanha sairaalarakennus oli vuosien aikana päässyt heikkoon kuntoon, joten se päätettiin peruskorjata. Peruskorjauksen jälkeen sairaalassa tulee olemaan aikuispotilaille tarkoitettuja leikkaussaleja sekä polikliinisiä ja päiväkirurgisia tiloja.

Peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa korjataan sairaalan meren puoleinen osa. Vaihe käsittää noin puolet rakennuksesta. Toisen puolen korjaushanke aloitetaan vuoden 2021 aikana.

Rakennuksen ulkopuolisia rakenteita sekä sisäosien kantavia rakenteita ei muuteta peruskorjauksessa, sillä rakennus on suojeltu. Ulkopuolisin silmin rakennus tulee näyttämään peruskorjauksen jälkeen samalle kuin aiemminkin.

Hanke on sujunut hyvin

Tämä täysimittainen ja arvokas peruskorjaushanke on pitänyt rakennesuunnittelijamme kiireisenä yli kuuden vuoden ajan. Rakennesuunnittelijamme aloitti hankkeessa hankeselvitysvaiheessa vuonna 2015.

Kohteen suunnittelu on vaatinut rakennesuunnittelijalta laajaa käsitystä tilojen käyttäjien tarpeista, tilojen muuntautuvuudesta ja sisäilman laadun vaatimuksista. Erityisesti talo- ja sairaalatekniikan sovittaminen vanhaan runkoon aiheutti suunnittelijalle hankkeessa mielenkiintoisen haasteen, sillä uuteen sairaalaan halutaan huomattavasti enemmän tekniikkaa kuin aiemmin.

’’Suunnittelu sujui hienosti haasteista huolimatta. Hanke sopi erinomaisesti minunlaiselleni ongelman ratkaisijalle’’, kertoo rakennesuunnittelijana hankkeessa toiminut Toni Rahkonen Raksystemsiltä.

Myös asiakas on ollut tyytyväinen työhömme.

”Suunnittelu on edennyt mallikkaasti erityisen haasteellisesta kohteesta huolimatta”, kertoo HUS Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Lari Warva.

Raksystemsillä on laaja kokemus monipuolisista sairaalahankkeista

Vuosien aikana olemme olleet mukana sadoissa pienemmissä ja suuremmissa terveydenhoitoalan kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennushankkeissa. Asiantuntijamme ovat saaneet palvella useita eri sairaaloita ympäri Suomen.

Suunnittelun lisäksi olemme toimineet sairaalahankkeiden valvojina ja projektinjohtajina sekä tehneet sairaalarakennusten sisäilmaan ja yleiseen kuntoon liittyviä tutkimuksia. Suomen johtavana kiinteistöjen ympäristösertifioijana sekä kokeneena kiinteistöveroselvityksien laatijana olemme auttaneet sairaaloita myös vihreässä rakentamisessa.