Tallberg – ECO-raportti ja hiilineutraaliuden tiekartta

Keväällä 2022 Tallberg laati yhteistyössä EcoRealin kanssa vastuullisuusohjelman, joka linjaa tärkeimmät vastuullisuusteemat ja tavoitteet tuleville vuosille. Kuluneen vuoden aikana yhteistyötä jatkettiin, kun Tallberg laati yhteistyössä EcoRealin kanssa vastuullisuusraportin vuodelta 2022. Raportoinnin ohessa laadittiin myös toimenpidesuunnitelma, jolla yritys etenee kohti tavoittelemaansa hiilineutraalia kiinteistökantaa.

Vastuullisuusraportissa tarkastellaan yrityksen vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2022. Tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista kerrotaan teemoittain erilaisten nostojen ja tunnuslukujen kautta.

”Raportti antaa selkeän kokonaiskuvan Julius Tallberg-Kiinteistöjen vastuullisuustyöstä. Se nostaa esiin linjatut tavoitteet sekä niiden eteen tehdyt toimenpiteet. Kuvaavat case-esimerkit tuovat vastuullisuustyötä konkreettisesti esille, kun taas tunnusluvut tekevät työstä mitattavaa”, sanoo EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

Raportoinnin yhteydessä Tallbergille laadittiin hiilineutraaliuden tiekartta. Ensimmäiseksi kartoitettiin yrityksen lähtötilanne eli hiilijalanjälki, johon sisällytettiin kiinteistökannan energiankäytön lisäksi myös yhtiön omistamat ajoneuvot sekä palveluhankinnat, kuten korjaukset ja huolto. Laskennan jälkeen määriteltiin yritykselle konkreettiset lisätoimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

”Kehitämme kiinteistökantaamme etupainotteisesti ja olemme jo pitkään työskennelleet kiinteistöjemme energiatehokkuuden ja omavaraisuuden parantamiseksi. Tiekartta tehostaa työtämme ja toimii toimenpidesuunnitelmana, josta näemme helposti remonttien vaikutukset suhteessa kokonaispäästöihin”, Tallbergin kiinteistökehitysjohtaja Anne Tiainen linjaa.