Vuokra-asuntojen suunnitelmallista peruskorjaamista – Jussilankatu 16:n peruskorjauksen projektinjohto ja valvonta

Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:n (Hyva) omistamassa Jussilankatu 16 vuokra-asuntokohteessa toteutettiin sisäpuolinen peruskorjaus vuosien 2016-2018 välisenä aikana. Raksystems oli mukana hankkeessa tarvesuunnittelusta takuutöiden suorittamiseen asti. Hanke oli osa Hyvan vanhan kiinteistökannan suunnitelmallista peruskorjaamista. Raksystemsillä on yhtiön kanssa puitesopimus kiinteistöjen kunnossapitoon liittyen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden osalta.

Kiinteistölle pidempi käyttöikä laadukkaalla peruskorjauksella

Hyvinkään Paavolan kaupunginosassa sijaitseva Jussilankatu 16 koostuu kolmesta vuonna 1976 valmistuneesta kerrostalosta, joissa on yhteensä 85 asuntoa. Raksystems valittiin peruskorjaushankkeeseen mukaan vahvistamaan tilaajan strategiaa huolehtia kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä sekä ohjaamaan hanke budjetin ja aikataulun mukaisesti loppuun laadusta tinkimättä.

Aloitimme hankkeen syyskuussa 2016 tarvesuunnittelulla. Projektipäällikkömme liittyi hankkeeseen toteutussuunnitteluvaiheessa. Valvojamme aloittivat tehtävänsä urakkakilpailutuksen yhteydessä tarkistamalla toteutussuunnitelmat, joita he valvoivat toteutusvaiheessa.

Peruskorjauksen rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2017 ja ne valmistuivat joulukuussa 2018. Peruskorjaukseen sisältyi sisäpuolisten pintarakenteiden, kalusteiden ja varusteiden sekä talotekniikkajärjestelmien uusiminen. Rakennuksen ulkopuolella suoritettiin maanrakennustöitä talotekniikkajärjestelmien vaatimassa laajuudessa. Hankkeen rakennustyöt oli jaksotettu kolmeen vaiheeseen. Jokaisen vaiheen aikana vain yksi talo oli tyhjillään ja muut kaksi rakennusta olivat normaalissa asuinkäytössä. Töiden jaksottamisella ratkaistiin sijaisasuntojen järjestämisen ongelmat.  Jaksottamisella pystyttiin myös minimoimaan asiakkaalle remontista aiheutuvat vuokratuottojen menetykset.

Projektinjohtajamme tehtäviin kuului muun muassa suunnitteluvaihe, julkisen hankintamenettelyn valmistelu, toteutuksen ohjaus sekä takuuajan tehtävien hoitaminen. Rakenne-, LVIA- ja sähkövalvojamme toimivat asiakkaan edunvalvojana urakan aikana muun muassa valvomalla rakentamisen laatua ja sopimuksenmukaisuutta.

”Korjausrakentamisen aikana esille nousevat haasteet vaativat ammattitaitoisen projektiryhmän. Nopealla asioiden ratkaisulla pystytään varmistamaan hankkeen eteneminen sovitussa aikataulussa. Urakoitsijan ja valvojien tulee panostaa laadunvalvontaan jokaisen työvaiheen alussa. Näin estetään asiakkaalle kuluja aiheuttavien virheiden syntyminen”, kertoo Raksystemsin Rakennuttaminen ja valvonta -yksikön johtaja Juha Savolainen.


Paras mahdollinen lopputulos kustannustehokkaasti

Peruskorjaus valmistui hankkeelle asetetun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Asiantuntijaryhmämme tarkan aikatauluvalvonnan avulla varmistimme, että asiakas oli koko ajan tietoinen hankkeen etenemisestä. Käsittelemällä lisä- ja muutostyöt huolellisesti varmistimme, että aiheettomia kustannuksia ei päässyt syntymään. Hankkeen aikana ilmenneet epäselvät asiat selvitettiin ripeästi, jotta asiakas pystyi tekemään nopeasti tarvittavia päätöksiä.

’’Jussilankadun peruskorjaus onnistui hyvin, kun Raksystems oli mukana hankkeessa. Heidän asiantuntemuksensa yllättävissä tilanteissa oli kullan arvoista, sillä siten pääsimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen kustannustehokkaasti’’, toteaa Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Timo Kuiri.