Vuosaaren lukion TerveTalo-ohjaus

Vuosaaren keskustaan valmistui syksyllä vuonna 2021 uusi lukio, joka on osa laajempaa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta. Raksystems (nykyinen Sustera) vastasi kohteen tervetalokoordinoinnista, varmistaen kiinteistön terveellisen ja turvallisen rakentamisen.

TerveTalo ohjaa kiinteistön terveellistä ja turvallista rakentamista

Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu rakennushanke on 6800 neliömetrin kokonaisuus 900 opiskelijalle. Raksystemsin (nykyinen Sustera) asiantuntija Laura Bahana Kennilä toimi Vuosaaren lukion hankkeen tervetalokoordinaattorina ja loi kohteelle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat yhdessä työmaan kanssa.

Tervetalokoordinaattori ohjaa, neuvoo, konsultoi ja varmistaa kiinteistön terveellisen ja turvallisen rakentamisen toteutumisen rakennushankkeissa. Mallin tarkoituksena on ohjata rakentamista, jotta rakennuksen käyttäjät voisivat nauttia terveellisestä ja turvallisesta sisäympäristöstä. Rakennukset pysyvät pidempään laadukkaina ja käytettävinä, kun niiden sisäilman laatu on varmistettu.

Mittauksilla ja työmaan koulutuksilla laadun varmistamista

TerveTalo-kriteerien avulla luodaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kriteerit koskevat esimerkiksi kosteudenhallintaa, laadunvarmistusta, työmaan puhtaudenhallintaa, materiaalivalintoja, sisäilmariskien hallintaa ja pölyntorjuntaa. Vuosaaren lukiossa suoritettiin rakennusvaiheen aikana työmaakäyntejä tervetalokoordinoinnin tukena ja kuukausittainen seuranta valvoi kosteuden- ja puhtaudenhallinnan toteutumista.

Puhtausmittauksien avulla varmistettiin terveelliset ja turvalliset työolot työmaan henkilökunnalle. Vuosaaren lukion työmaan henkilökunnan perehdyttäminen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyen oli myös osa tervetalokoordinointia.

KuivaKetju10 ehkäisee kosteusongelmia

Osana tervetalokoordinointia Raksystems (nykyinen Sustera) valvoi myös KuivaKetju10-kriteerien toteutumista. KuivaKetju10 on Suomessa yleisesti käytössä oleva toimintamalli, joka ohjaa rakentamisen kosteudenhallintaa. Malli sisältää kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, joiden hallinnalla vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksia.

”Tämä oli ensimmäinen Tervetalo-hanke, jota itse ohjasin lähes alusta loppuun, siksikin Vuosaaren lukio oli haastava kohde, mutta uuden tehtävänkuvan lisäksi rakennus koostuu käännetyistä kattorakenteista, harvinaisemmista runkorakenteista ja piti muutoinkin sisällään paljon tavanomaisesta poikkeavia arkkitehtonisia elementtejä. Suo siellä ja vetelä täällä, sanoisi pessimisti, mutta optimistilasit otsalla etenimme projektiryhmän kanssa määrätietoisesti kohti yhtä Helsingin hienoimmista kouluista”, kertoo Bahana Kennilä.

Liittyvät palvelut

Tervetalokoordinaattori


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.