Kapillaarinen nousukorkeus/kapillaarisuus

Kapillaarisuus tarkoittaa materiaalin kykyä imeä kosteutta itseensä sen ollessa kosketuksissa veden kanssa.

Tämä ilmiö selittyy materiaalin huokoisissa vallitsevan huokoisalipaineen avulla, joka pystyy kuljettamaan kosteutta rakenteessa.

Maaperästä pohjavedenpinnan yläpuolelle nousevaa kosteutta kutsutaan kapillaarivedeksi. Kapillaarivesi nousee sitä korkeammalle, mitä hienorakenteisempaa maalaji on.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.