Kosteus- ja mikrobivaurio

Kosteusvaurio tarkoittaa liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuvaa materiaalin tai rakenteen kosteudensietokyvyn ylittymistä tai sen ominaisuuksien muuttumista.

Kosteusvaurioituneen materiaalin ulkonäkö, lujuus, tekninen toimivuus ja terveydelliset ominaisuudet ovat oleellisesti heikentyneet.

Kosteusvaurio ei automaattisesti aiheuta mikrobivauriota. Mikrobivauriolla tarkoitetaan vauriota, jossa mikrobikasvustoa esiintyy niin paljon tai sellaisessa paikassa, että se heikentää materiaalin teknisiä tai esteettisiä ominaisuuksia, tai siitä voi aiheutua hajuja tai terveydelle haitallisia päästöjä sisäilmaan.

Pitkään liian kosteina pysyvät rakennusosat mahdollistavat home- ja lahottajasienien, hiivojen ja bakteerien kasvun, joita yhteisesti nimitetään mikrobeiksi. Kosteuden lisäksi mikrobivaurion syntyyn vaikuttavat oleellisesti myös lämpötila, aika ja rakennusmateriaalit, jotka ovat ravintona mikrobeille.

Materiaalit voidaan niiden ominaisuuksista riippuen jakaa mikrobivaurion kehittymisen suhteen herkkiin, kohtalaisen herkkiin ja kestäviin materiaaleihin.

Lähteet:
Ympäristöministeriö 2019 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus
Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.