Kuntotutkimukset, muut tutkimukset ja selvitykset yleisesti

Kuntotutkimuksella tai muilla erityistutkimuksilla tai -selvityksillä tarkoitetaan yleisesti jonkun yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkempaa tutkimista.

Tutkimusmenetelmät ovat usein rakenteita avaavia ja osin rikkovia. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä antaa sen jälkeen tarvittavat toimenpide-ehdotukset suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtötiedoiksi.

Kuntotutkimusohjeita löytyy eri osa-alueille, kuten sähkölaitteille, kosteusvaurioille, putkistoille, vesikatoille ja mikrobitutkimuksille, joissa on määritelty tutkimuksen sisältö, laajuus ja suoritustapa.

Lähde: KH 90-00394, LVI 01-10414 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.