Miksi energiatodistus ei ole turha?

Energiatodistuksesta ja sen pakollisuudesta on kirjoitettu jo pitkään pääasiassa negatiiviseen sävyyn, mutta se on kuitenkin kaikkea muuta kuin turha kodin ja kiinteistön omistajan paperilappu. Se on ennen kaikkea avain taloudelliseen kiinteistönpitoon.

Energiatodistus tulee lain mukaan esittää aina asuntoa myytäessä tai vuokratessa. Se voidaan laatia minimivaatimuksin, jolloin sen antamat hyödyt sen tilaajalle eivät nouse mainitsemisen arvoisiksi, mutta huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle mm. toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi ja mahdollistaa ostajalle kiinteistöjen vertailun energiankulutusten mukaan.

Omat teot vaikuttavat

Rakennuksen energiankulutukseen voi vaikuttaa useammalla tavalla. Esimerkiksi energiatehokkailla ikkunoilla, tiiviillä rakenteilla ja tehokkaalla talotekniikalla voidaan parantaa oikeaoppisen asumisen ja kiinteistön huollon lisäksi sen ominaisuuksia. Myös rakennuksessa asuvien henkilöiden lukumäärällä ja heidän elintavoillaan voidaan edesauttaa rakennuksen energiankulutuksen taloudellisuutta.

Mikäli rakennuksen omistaja kokee tarvetta sen korjaamiseksi tai lämmitystavan muuttamiseksi, voidaan energiatodistuksesta saatavia tietoja käyttää myös hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille. Aktiivisella energiaremontoimisella ja siihen hyvissä ajoin varautumisella, saadaan suuria vaikutuksia pitkällä tähtäimellä.

Energiatodistus antaa tärkeää tietoa rakennuksesta

Energiatodistus rakentuu merkittävien ja monimutkaisten rakennusfysiikan kaavojen päälle. Niissä huomioidaan esim. rakennuksen lämmön johtuminen rakenteiden läpi, jonka takia olen aina puolustanut energiatodistusta. Tämän lisäksi tehdyille energiatoimille voidaan laskea takaisinmaksuaika eli rakennuksen omistajan oikeilla teoilla voidaan saada tuntuvia taloudellisia säästöjä.

Useimmiten energiatodistus laaditaan kohteeseen, jonka omistaja ei ole perehtynyt rakennustekniikkaan, saati tiedä aina edes mitä kWh tarkoittaa. Tästä syystä on erittäin tärkeää esittää energia-asiat konkreettisesti eli laskea ja selittää tekojen takaisinmaksuaika eli kuinka pitkällä aikavälillä omistaja saa säästöä – säästöjen määrää unohtamatta. Energiatodistukseen vaadittavien havainnointien ja laskelmien avulla asiantuntija saa määriteltyä omistajalle tiedon rakenteiden ja järjestelmien uusimistarpeesta sekä niiden kiireellisyydestä, jolloin omistajalla on mahdollisuus varautua taloudellisesti tuleviin tarvittaviin korjauksiin. Esimerkiksi lämpöpumpun asentamista kannattaa ehdottaa silloin, kun öljylämmityskattila tai -säiliö on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä.

Energiatodistuksissa on eroja

Satojen energiatodistusten kokemuksella arvioisin asiakkaan hyötyvän parhaiten niin taloudellisesti kuin ajallisestikin kun energiatodistus laaditaan kuntotarkastuksen yhteydessä. Tilanne on tällöin kustannustehokkain, sillä kuntotarkastuksen yhteydessä asiantuntija tarkastaa rakennuksen rakenteet ja järjestelmät ja saa laajalla havainnoinnillaan monipuolisen näkymän energiatodistuksen laatimiseen.

Suomen suurimpiin kuntotarkastuksia ja -tutkimuksia tekeviin asiantuntijayrityksiin lukeutuvalla Raksystemsillä on jo tuhansien energiatodistusten kokemus. Tavoitteenamme on tuottaa energiatodistuksilla rakennuksen omistajille laadukasta ja oikeaa tietoa rakennuksesta sekä omistajan mahdollisuuksista parantaa kotinsa energiatehokkuutta.

Koska haluamme tuottaa asiakkaillemme enemmän tietoa kuin mitä energiatodistuksen laatijalta vaaditaan, havainnoimme energiatodistuksen kohdekäynnillä rakennusta laajemmassa mittakaavassa. Saamme näin ollen kattavan kokonaiskuvan laskelmien pohjalle. Asiantuntija havainnoi kohteesta mahdollisia vaurioita ja puutteita sekä riskirakenteita, joita ovat mm. tasakatto, valesokkeli, kattoikkunat sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne. Mikäli energiatodistus laaditaan kuntotarkastuksen yhteydessä, tehdään tällöin havaittuihin riskirakenteisiin kuntotarkastuksen tai -tutkimuksen suoritusohjeen mukaisesti porareikämittauksia tai rakenneavauksia. Esimerkiksi seinän eristeen paksuus ja kunto voidaan selvittää avaamalla rakenteita. Vaurioitunut rakenne voidaan korjata, mutta se vaatii asiantuntevaa suunnittelua.

Energiatodistuksesta monipuolista hyötyä

Ehdottomasti arvokkainta tietoa energiatodistuksessa ovat asiantuntijan toimenpidesuositukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi tarkkojen laskelmien kanssa. Todistuksen laatija tuo esille kannattavia energiankäyttöä parantavia toimenpiteitä rakennukseen aiemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella. Lisäksi asiantuntija käyttää ehdotustensa pohjalla hänen tekemiään havaintoja sekä kohteen asiakirjoista saatavia tietoja. Tapanani on käyttää energiatodistusta mm. lähtötietona energiansäästökartoituslaskennassa sekä hankesuunnittelussa.

Esimerkiksi lämmöntalteenoton asentaminen painovoimaiseen tai koneelliseen ilmanvaihdon poistokoneeseen on järkevää. Koneellinen tulo- ja poistoilmanjärjestelmä lisää terveellisyyttä ja sen takaisinmaksuaika pientaloilla jää yleensä 25-35 vuoden tienoille. Vaikka kustannuksien takaisinmaksuaika menee yli 10 vuoteen, koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä tuo taloudellista säästöä asiakkaalle heti.

Tilaa energiatodistus ajoissa

Valitettavan usein kiinteistönomistajat jättävät energiatodistuksen tilaamatta sen hyödyt unohtaen. Vain vajaa viidesosa tilaajista on kiinnostunut energiatodistuksen sisällöstä ja energiansäästöehdotuksista.

Usein energiatodistus tilataankin vasta asuntokauppatilanteeseen, jolloin tieto rakennuksen säästöpotentiaaleista tavoittaa alkuperäisen asukkaan liian myöhään. Onneksi ostajalle avautuu kuitenkin mahdollisuus kiinteistöjen yhdenmukaiseen vertailuun ostotilanteessa sekä mahdollisuus hyödyntää tietoa omassa tulevassa asumisessaan.

Nykyisen lainsäädännön myötä asuntokauppojen myötä myös pientalokannan energiatodistusten määrä kasvaa koko ajan. Energiatietoisuuden kasvaessa laadukkaille ja asiantunteville energiatodistuksille on tarvetta ja meidän asiantuntijoiden jos keiden tulee olla etunenässä kehittämässä ja ajamassa todistusten kehitystä aina kuluttajaystävällisempään mutta myös konkreettista hyötyä antavaan suuntaan.