Kuinka asennan saunaan turvakaiteet?

Suositellaan turvakaiteiden asennusta, missä huomioidaan rakennusmääräykset sekä kiuaskohtaiset suojaetäisyydet.

RT 91-11258 Saunan rakenteet ja lauteet -kortin mukaan kiukaan ympärille tehdään tukeva kaide, joka estää horjahtamisen kiukaalle. Sitä voi käyttää yleensä myös jalkatukena. Kaide voidaan rakentaa puusta tai teräksestä, joka verhoillaan puulla, tai se voidaan muurata esimerkiksi harkoista ja laatoi­tetaan. Kaide kiinnitetään seiniin tai se voidaan tukea saunan lattiaan ja kattoon.

Kiukaan kaiteeseen on suositeltavaa tehdä ylös nostettava portti, jotta kiukaan huoltotöiden vuoksi kaidet­ta ei tarvitse purkaa pois paikoiltaan. Jos lauteille nousuun tarvitaan enemmän kuin kaksi askel­maa, porras varustetaan lattiaan tai seinään kiinnitetyllä kä­sijohteella, joka rakennetaan kiukaan suojakaiteen tapaan. Esteettömissä saunoissa asennetaan käsijohde portaan mo­lemmin puolin. Käsijohde suunnitellaan siten, että siitä saa pi­tävän otteen.

RT 91-11257 Saunan tilojen -kortin suunnittelu mukaan saunan portaiden yhteyteen asennetaan kä­sijohde 900 mm:n korkeudelle. Lapsille ja lyhytkasvuisille hen­kilöille soveltuva käsijohde sijoitetaan 700 mm:n korkeudelle. Käsijohteeksi suositellaan pyöreää puuta, jonka halkaisija on 40 mm ja etäisyys seinästä vähintään 45 mm. Käsijohteet on hyvä suunnitella mahdollisimman jatkuviksi ovelta pesuhuo­neen kautta saunaan. Ne ovat tärkeitä mm. lapsille, heikkonä­köisille, huonon tasapainon omaaville ja monille ikääntyneille henkilöille.

Turvakaiteen asennus

  1. Selvitä rautakaupasta tai OmaInsinööriltä saunan pinnoitteeseesi ja kiukaaseesi sopivan turvakaiteen materiaali ja sen asennustapa.
  2. Asenna turvakaide annettujen ohjeiden mukaisesti kantavaan rakenteeseen.

Mikäli saunatiloissa on silmin havaittavia vaurioita, ole yhteydessä OmaInsinööriin. Saat häneltä lisätietoja, miten edetä. Lisäksi kannattaa ottaa vauriokuva KotiAppin Kotikansioon.