Huoltokirja ja usein kysytyt kysymykset

Huoltokirja eli kodille laadittava käyttö- ja huolto-ohje on hyödyllinen, mutta myös lain mukaan pakollinen monille omakotitaloille. Kokosimme sinulle vastauksen yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin omakotitalon huoltokirjasta.

Mikä on huoltokirja?

Huoltokirjalla tarkoitetaan asiakirjakokonaisuutta, josta kodin omistaja saa ohjeet kodin käyttöön. Kirjaan on koottu kaikki tarpeelliset tiedot kodista, sen hoidosta ja kunnossapidosta. Kirjan täyttäminen aloitetaan rakennusvaiheessa ja sitä päivitetään koko kodin elinkaaren ajan.

Vuonna 2000 voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että jokaiselle vakituiseen asumiseen ja työskentelyyn tarkoitetulle uudisrakennukselle tai rakennuslupaa vaativalle kohteelle tulee laatia huoltokirja. Ennen asetuksen voimaan tuloa valmistuneille rakennuksille huoltokirja ei ole pakollinen, mutta hyvä kiinteistönpito edellyttää sen laatimista.

Huoltokirja voi olla paperinen tai sähköinen. Yksinkertaisimmillaan se on kirjahyllyssä oleva mappi, excel-tiedosto tai puhelimessa oleva älykäs huoltokirja.

Miksi huoltokirjaa kannattaa täyttää?

Huolellisesti täytetty huoltokirja kertoo, että kodista on pidetty hyvää huolta. Hyväkuntoisesta talosta hyötyvät sekä talon asukkaat, ympäristö että talon ostajatkin.

Säntillisesti täytetty huoltokirja kertoo myös, että talon asukkaat voivat hyvin. Talossa on turvallista ja terveellistä asua, kun huoltotoimenpiteitä ei ole jätetty viime tippaan. Pitkään jatkuva kosteus väärässä paikassa taloa voi johtaa kosteus- ja homevaurioihin, joiden korjaaminen on kallista ja aikaa vievää. Myös asukkaiden terveys on koetuksella, kun kosteat rakenteet aiheuttavat asukkaille sisäilmaoireita.

Mitä tietoja huoltokirjassa tulee olla?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirjassa tulee ilmoittaa rakennuksen käyttötarkoitus ja kaikki rakennuksen käyttöön ja kunnossapitovelvollisuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot. Kirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen osien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä.

Tarkemmat tiedot huoltokirjan sisällöstä on määritetty Ympäristöministeriön ohjeistuksessa. Huoltokirja suositellaan laadittavaksi niin, että siitä selviää ainakin kodin:

 1. omistus, laajuus sekä tilat käyttötarkoituksineen ja päärakenteineen
 2. rakennusprojektiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden yhteystiedot
 3. rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät
 4. olennaisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
 5. tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvo
 6. rakenteiden pintamateriaalit
 7. käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan tärkeille rakenteille ja rakennusosille
 8. kustannuksiltaan tärkeiden kohteiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät
 9. toimintaohjeistus poikkeus- ja häiriötilanteissa.
 10. korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
 11. asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin.

Huoltokirjan täyttämisessä alku on työläin, mutta sen jälkeen vuosittainen huoltokalenterin ja korjauspäiväkirjan täyttö riittää. Omakotitaloasujan kannattaa myös ennakoida kunnostus- ja uusimistarpeet tutustumalla yleisimpien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden keskimääräisiin teknisiin ikiin.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.