Hyvinvoivan taloyhtiön takana on Kuntoarvio ja PTS

Asunto-osakeyhtiön osakkaiden tulee olla ajan tasalla kiinteistön tilasta. Osakkaiden on aina tiedettävä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä mahdollisia kunnostustöitä on seuraavaksi luvassa. Koska korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri. Taloyhtiölle teetettävän Kuntoarvion avulla hallitus ja isännöitsijä saavat lähtötiedot sille, missä kunnossa kiinteistö on.

Susteran Kuntoarvion pohjalta asiakkaalle muodostetaan PTS- eli pitkän tähtäimen suunnitelma -ehdotus, jonka mukaan kiinteistön kuntoa olisi tarkoitus ylläpitää ja huoltaa. Kiinteistökartturi on puolestaan Susteran taloyhtiölle ja isännöitsijälle luoma sähköinen työkalu, jonka avulla tehdyt suunnitelmat on helppo viedä käytäntöön ja toteutukseen saakka.

Kuntoarvio auttaa ennakoinnissa

Kiinteistön kunnossapidon tärkeimpiä perusasioita on Kuntoarvio ja PTS. Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto, minkä pohjalta määritellään rakennuksen tulevat korjaustarpeet.

Kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien lisäksi Kuntoarviossa huomioidaan myös turvallisuusseikat ja terveydelliset tekijät sekä selvitetään taloyhtiön energiataloudellisuus.

”Kuntoarviossa on mukana kolme ammattilaista: LVI-, rakenne- sekä sähköasiantuntija. Kuntoarvioon sisältyy myös aina PTS-ehdotus, joka kertoo kiinteistön korjaustarpeista ja niiden ajoittumisesta, kiireellisyyksistä sekä kustannusarvioista seuraavan kymmenen vuoden ajalle”, Jari Marttinen kertoo.

PTS on taloyhtiön hallituksen tärkein työkalu

Osakkeenomistajat pyrkivät pidentämään kiinteistön elinkaarta saadakseen rahoilleen pitkäaikaista vastinetta. Kun kiinteistön nykytila on selvillä, rakennuksen kunnossapito ja sen elinkaaren pidentäminen on mahdollista. PTS:n ja sen toteuttamisen avulla kiinteistön kunto ja arvo säilyy.

Mikäli korjaustarpeet eivät ole tiedossa ennalta, niihin ei pystytä varautumaan. Tällöin saatetaan joutua tekemään kalliita ja kiireellisiä hätätoimenpiteitä, joissa korjataan vain sen hetkinen ongelma. Näin kiinteistö jää havainnoimatta kokonaisuutena.

”Taloyhtiön on mahdollista varautua huolella tuleviin remontteihin, kun tarpeet on kartoitettu hyvissä ajoin ja säännöllisesti. Ennalta suunniteltua saneerausta on mahdollista siirtää taloudellisesti ja kiinteistö kokonaisuutena havainnoiden järkevimpään ajankohtaan, mikä helpottaa kiinteistön osakkaita”, Marttinen toteaa.

Korjaustarpeiden ennakointi tuo taloudellisia säästöjä, kun kilpailutus ja hankesuunnittelu voidaan tehdä rauhassa ja hyvissä ajoin. Kiinteistön rakenteet pysyvät paremmassa kunnossa, kun korjaukset tehdään aikaisessa vaiheessa, mikä helpottaa remontin tekemistä ja säästää kiinteistöä.

Hyvässä kunnossa pidetty kiinteistö on turvallinen ja terveellinen asuinympäristö, sen ympäristövaikutuksia on vähennetty ja rakennus houkuttelee uusia osakkaita myös tulevaisuudessa.

Kiinteistökartturilla helpotusta taloyhtiön arkeen

Susteran oma sähköinen palvelu, Kiinteistökartturi, on suunniteltu helpottamaan taloyhtiön ja isännöitsijän arkea. Kiinteistökartturin avulla taloyhtiön kunnossapidon kokonaiskuva selkiytyy, tiedon jakaminen helpottuu ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma konkretisoituu.

Ohjelma mahdollistaa suunnitelmien jakamisen turvallisesti taloyhtiön keskeisille henkilöille. Kiinteistökartturissa suunniteltuja toimenpiteitä voi kommentoida, budjetoida, merkitä suunnitelluiksi toimenpiteiksi tulevaisuuteen tai merkitä jo hoidetuiksi kokonaisuuksiksi.

Kiinteistöön tehdyn kuntoarvioinnin jälkeen yhtiön tiedot siirtyvät Kiinteistökartturiin Susteran asiantuntijan toimesta. Samalla kun kuntoarvion tiedot siirretään Kiinteistökartturiin, siirtyvät myös PTS-ehdotuksen tiedot ohjelmaan tehdyn arvion pohjalta.

Isännöitsijä pystyy tulostamaan ohjelmasta suoraan taloyhtiön hallitukselle kunnossapitotarveselvityksen Kiinteistökartturiin kirjattuihin tietoihin perustuen.

Vastuullinen kiinteistönpito parantaa asumisviihtyvyyttä

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen.

Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön tärkeimmät tarkastukset:

0-2 vuotta: vuositarkastuksen ennakkotarkastus
7 vuotta: Kuntoarvio ja PTS
7-10 vuotta: reklamaatioaika, 10-vuotistarkastus ja energiatodistus
15-20 vuotta: märkätilojen kosteuskartoitus
25-30 vuotta: julkisivut, vesikatto sekä parvekkeet ja ikkunat
40-50 vuotta: LVIS ja asbestikartoitus

Liittyvät palvelut

Kuntoarvio ja PTS

Mukana Pasilan Triplan valmistumisessa alusta asti

Viimeisimmäksi, vuoden 2024 alussa, asemakeskus ja Mall of Tripla saavuttivat LEED EB Platinum sertifioinnin.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.