Mitä uuden asunnon ostaja hyötyy rakennustyön tarkkailijasta?

Asunnon ostaminen vielä rakenteilla olevasta kiinteistöstä on jännittävä projekti. Ostopäätös tehdään käytännössä kiinteistön rakennuttaman organisaation antamien mielikuvien pohjalta. Ostajaehdokkaille esitetään pohjakuvia, rakennuspiirustuksia ja muita havainnekuvia. Miten asunnon ostaja varmistaa, että asunnon kunto ei jää vain mielikuvien varaan vaan on oikeasti turvallinen ja terveellinen asua myös valmistumisen jälkeen? Tämän tärkeän työn tekee puolueeton rakennustyön tarkkailija.

Oma edunvalvoja työmaalla

Rakennustyön tarkkailija on asuntojen ostajien edustaja työmaalla. Hän välittää tietoa työmaan tapahtumista ostajille. Ilman tarkkailijaa rakennushankkeissa ei ole urakoitsijasta riippumatonta tahoa valvomassa rakentamisen laatua.

Tarkkailijan palkkaamisesta päätetään Asuntokauppalain vaatimassa osakkeenostajien kokouksessa. Rakennuttaja järjestää kokouksen, kun vähintään 1/4 kiinteistön asunnoista on myyty. Ainoa keino varmistaa rakennustyön tarkkailijan palkkaaminen, on osallistua kokoukseen. Tarkkailijaa ei voi palkata enää kokouksen jälkeen.

Huoleton rakennusvaihe

Terveellinen ja turvallinen uudisrakennus syntyy monesta tekijästä. Rakennustyön tarkkailija tekee havaintoja rakennustyömaalla esimerkiksi sääsuojista, vedeneristyksistä ja muista seikoista, joilla on ratkaiseva merkitys kiinteistön terveellisyyden ja asumisviihtyvyyden kannalta.

Parhaimmassa tapauksessa tarkkailija huomaa rakennusvirheet työmaalla niin, että rakennusliike saa virheet korjattua ajoissa. Näin ostajilta kuluu vähemmän rahaa ja aikaa talon valmistumisen ja muuton jälkeisiin korjauksiin.

’’Rakennustyön tarkkailijan palkkio on pieni rakentamisen kokonaiskustannuksiin verrattuna. Esimerkiksi 40 m2 asunnon kohdalla tarkkailijan kustannukset ovat noin 100 euroa. Tämän kokoinen asunto voi maksaa satoja tuhansia euroja, joten 100 euroa on pieni kustannus siihen nähden’’, tiivistää rakennuttamisen ja valvonnan osastonjohtaja Jarno Nurminen.

Dokumentointi kunnossa

Rakennustyön tarkkailijapalveluun sisältyy työmaakäynnit ja rakennustyön edistymisen seuranta. Tarkkailija osallistuu tarvittaessa myös työmaakokouksiin ja valvoo siellä ostajien etua. Tarkkailija raportoi havainnoistaan osakkeenomistajille. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisen loppuun asti ja hänen palkkionsa maksaa taloyhtiö.

’’Tarkkailijasta on suuri apu myös ristiriitatilanteissa. Osakas on paljon paremmassa asemassa, kun urakoitsijan kanssa käytäviin keskusteluihin osallistuu alan asiantuntija’’, jatkaa Nurminen.

Tarkkailija dokumentoi havaintonsa kirjallisesti valokuvin varustettuun tarkkailudokumenttiin. Osakkailla ei ole usein mahdollisuutta vierailla työmaalla, joten he pääsevät seuraamaan työn etenemistä dokumenttien avulla. Dokumentoinnista on myös hyötyä myöhemmin peruskorjaus- tai remontointitilanteissa.