Vanhalle kiinteistölle on tehtävä asbestikartoitus ennen linjasaneeraukseen ryhtymistä

Kun kiinteistön ikä alkaa näkyä ulkoisesti kolmenkymmenen ikävuoden paikkeilla, on hyvä alkaa valmistautumaan myös talon sisällä piileviin ja tuleviin korjauksiin. Linjasaneeraus on taloyhtiön merkittävin remontti ajallisesti ja taloudellisesti, jonka suunnitteluun kannattaa panostaa.

Tuleviin korjauksiin voi valmistautua esimerkiksi teettämällä remontoitavaan kohteeseen asbestikartoituksen, joka on ennen vuotta 1994 rakennetuille kiinteistöille lain mukaan tehtävä kartoitus, ennen kuin purkutöitä voidaan suorittaa. Varsinkin putkieristeissä käytettiin asbestipitoisia materiaaleja vielä 1990-luvulle tultaessa.

Kiinteistön iän lähennellessä puolta vuosisataa alkaa olla viimeistään hyvä aika kiinnittää huomiota kiinteistön putkistoon, erityisesti mikäli ne eivät ole siihen mennessä aiheuttaneet toimenpiteitä.

Suosittelemme taloyhtiöille toteutettavaksi Kuntoarvion viiden vuoden välein. Kuntoarvion pohjalta taloyhtiölle tehdään PTS-ehdotus, jonka avulla taloyhtiö voi alkaa toteuttaa 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmaansa. PTS-ehdotuksesta löytyy kiinteistölle suositellut korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet, suositusaika niiden toteuttamiselle sekä kustannusarvio sen hetkisiin tietoihin perustuen.

Linjasaneerauksen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa

Muutaman kymmenen vuoden ikäisen taloyhtiön hallituksen olisi hyvä ryhtyä jo miettimään, milloin linjasaneeraus alkaisi olla ajankohtainen asiantuntijoiden avustuksella. Kiinteistöjen putkistot kestävät materiaalista ja käytöstä riippuen neljästäkymmenestä jopa kuuteenkymmeneen vuotta.

Linjasaneeraus on pisin ja kallein projekti taloyhtiöille, mutta samalla se on yksi tärkeimmistä kiinteistön huoltotoimenpiteistä. Linjasaneerauksessa uusitaan koko kiinteistön vesi- ja viemäriputkisto sekä tarvittaessa ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät.

Yhdistämällä linjasaneeraukseen muitakin remontteja aikaa ja rahaa säästyy

Linjasaneerauksen yhteydessä uusitaan usein myös kylpyhuoneet, mikäli niitä ei ole tarvinnut uusia vielä kahdenkymmenen ikävuoden paikkeilla. Linjasaneerauksen yhteydessä tehdyt ilmanvaihto- ja sähkötyöt sekä kylpyhuoneremontti tulevat edullisemmiksi, kun samoilla rakenteiden avauksilla pystytään tekemään useammat remontit.

Linjasaneerauksessa vanhat vesi- ja viemäriputket vaihdetaan uusiin putkiin. Huolella tehdyn linjasaneerauksen jälkeen uudet putket kestävät seuraavat 40-50 vuotta, korjaukseen panostaminen maksaa itsensä takaisin ja tuo lisää asumisviihtyvyyttä.

”Linjasaneeraus on iso päätös taloyhtiöille, sillä sen onnistuminen edellyttää tarkkaa hankesuunnittelua ja hallittua toimintaa hankkeen tekijöiltä.

Linjasaneerausta edeltävään suunnitteluun on hyvä varata aikaa vuodesta kahteen, jotta suunnittelu voidaan toteuttaa huolellisesti ja saneeraukseen pystytään valitsemaan parhaat tekijät”, painottaa Raksystemsin kuntotutkimusten osastonjohtaja Jari Marttinen.

Asbestikartoitus tehtävä vanhoille rakennuksille ennen rakenteiden purkua

Rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä tehdessä on tehtävä lain edellyttämä asbestikartoitus, mikäli rakennus on rakennettu vuonna 1994 tai sitä ennen. Nykyinen asbestilainsäädäntö muuttui vuonna 2016, kun asetettiin asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta sekä niihin liittyvistä rekisteristä.

Asbestin kaikki lajit ovat terveydelle vaarallisia ja niitä käytettiin 1930-luvulta 1990-luvun alkuun eri rakenteiden osissa, kuten seinä- ja kattotasoitteissa tai liimoissa ja pinnoitteissa. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa kokonaan vuonna 1994, mutta joissain maissa sitä käytetään edelleen.

”Käytännössä jokainen rakennus mainitulta aikakaudelta sisältää asbestia jossain muodossa. Erityisen runsaasti asbestia löytyy vuosien 1963 ja 1979 välillä rakennetuista kiinteistöistä”, kertoo Marttinen.

Vanhemmassa kiinteistössä erilaiset rakenteiden purkutyöt tulevat ajankohtaiseksi, joten mikäli taloyhtiöllänne ei ole jo valmiiksi tietoa, sisältävätkö kiinteistön rakenteet asbestia, kannattaa varautua ajallisesti ja taloudellisesti ammattilaisilla teetettävään asbestikartoitukseen.

#otakiinteistöhaltuun

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön elinkaari Raksystems