Karsikon koulun rakennushankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota terveelliseen ja turvalliseen lopputulokseen

Joensuun Karsikon kaupunginosaan valmistui lokakuussa 2022 uusi ala-aste vanhan koulun tilalle. Karsikon koulun nimeä jatkava koulu on mitoitettu noin 560 koululaiselle. Opetustilojen lisäksi rakennuksessa sijaitsee aluekirjasto. Sustera toimi rakennushankkeen tervetalokoordinaattorina.

Vanha koulu purettiin uuden tieltä

Hanke alkoi vuonna 2019 hankesuunnitelman laadinnalla. Vanha koulu purettiin syksyllä. Koulu purettiin sen huonokuntoisuuden ja uuden oppimisympäristön toiminnalle asetettujen vaatimusten vuoksi.

Susteran asiantuntijoiden tehtävänä oli toimia hankkeen tervetalokoordinaattorina vuoden 2019 lopusta lähtien.

”Raksystems (nykyinen Sustera) valittiin hankkeeseen mukaan avoimen kilpailutuksen kautta, valintakriteereinä olivat hinta ja laatupisteytys. Laatupisteytykseen vaikuttivat vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemus sekä referenssit vastaavista tehtävistä”, tiivistää Joensuun kaupungin rakennuttajapäällikkö Antti Turunen.

Hyvin sujunut hanke

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe valmistui syksyllä 2020. Uuden koulurakennuksen rakentaminen aloitettiin talvella 2021. Hanke toteutettiin terveen talon toteutuksen kriteerejä (RT 07-10805) ja Kuivaketju10-toimintamallia noudattaen.

”Tehtävämme oli varmistaa, että koulu rakentuu turvallisesti ja terveellisesti niin kosteudenhallinnan kuin puhtaudenhallinnankin saralla. Työhön kuului mm. työmaakatselmuksia sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ohjaamista”, tiivistää yhtenä tervetalokoordinaattorina hankkeessa toiminut asiantuntija Jussi Mertanen.

”Hanke sujui hyvin. Erityiskiitoksena tervetalokoordinaattorille Milja Kiiskiselle sinnikkyydestä; urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden jatkuvan kiireen takia tervetalotarkastukset asiakirjoihin tahtoivat venyä, mutta tervetalokoordinaattori huolehti, että tarkistukset tulivat tehdyksi”, kertoo Turunen.

Koulurakennus otettiin käyttöön syksyllä 2022

Koulu otettiin käyttöön syysloman jälkeen lokakuussa 2022. Valmiissa koulussa on modernit opetustilat noin 450 alakoululaiselle, 75 esikoululaiselle ja 35 erityisoppilaalle. Henkilökuntaa koulussa toimii noin 70.

”Käyttäjien palaute on ollut myönteistä”, tiivistää Turunen.

”Sisäilma-asioita pitkään tutkineena tiedän, että monen sisäilmaongelman taustalla on suunnittelu- tai toteutusvirhe. Siksi ongelmiin on erinomaisen tärkeää päästä käsiksi jo suunnitteluvaiheessa. On hienoa, miten Joensuun kaupunki on päättänyt toimia suunnannäyttäjänä asiassa”, tiivistää Mertanen.

Sisäilman laatua seurataan takuuaikana

Koulurakennuksen sisäilmasto-olosuhteiden laadun seuraaminen jatkuu käytön aikana. Olosuhteista tehdään mittauksia ja kyselyitä seurantasuunnitelman mukaisesti.

”Seurannan avulla pyritään varmistamaan, että rakennukselle asetetut sisäilmaston laatuvaatimukset toteutuvat ja pysyvät tavoitetasolla tilojen käytön aikana”, lopettaa Mertanen.

Liittyvät palvelut

Tervetalokoordinaattori


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.