Sisäilman laadun arviointi hiukkasmittauksin Nilsiän urheilutalon korjaushankkeessa

Tilojen käyttäjien terveellisyys ja turvallisuus ovat aina etusijalla. Kun korjataan tiloja rakennuksessa, jossa on samanaikaisesti tavanomaisessa käytössä olevia toimintoja, pölyn leviämisen estäminen työmaa-alueelta on onnistuttava täysin.

Sisäilman laadun arviointi hiukkasmittauksin

Kuopion Kaupungin Tilakeskuksen tavoitteena oli varmistaa terveelliset ja turvalliset olot tilojen käyttäjille Nilsiän urheilutalon liikuntasalin korjaushankkeessa kesällä 2020. Sustera (ent. Raksystems Sisäilmatalo) toteutti korjausrakennushankkeen aikana sisäilman laadun ja pölynhallinnan toimivuuden arvioinnin sisäilman hiukkasmittauksin.

Susteran pölyntorjunnan ja puhtaudenhallinnan asiantuntija seurasi sisäilman hiukkasmittauspitoisuuksia työmaa-alueella ja sitä ympäröivissä tiloissa. Seuraaminen tapahtui ennen liikuntasalin korjaustyön aloitusta, purkutyövaiheiden aikaan ja loppusiivouksen jälkeen. Sisäilman hiukkasmittausseurannan avulla varmistetaan työnaikainen pölyntorjuntaratkaisuiden toimivuus. Terveellinen rakentaminen, sekä rakennustyöntekijöiden kuin tilojen käyttäjienkin näkökulmasta edellyttää panostusta pölyntorjuntaan, myös osana puhtaudenhallintaa. Puhtaalta näyttävä sisäilma ei välttämättä paljasta sitä, onko sisäilmassa todellisuudessa liikaa sisäilman laatua heikentäviä pienhiukkasia. Tämän takia suoritetuista hiukkasmittauksista saatavan tiedon avulla rakennusurakoitsija tietää ryhtyä välittömästi mahdollisiin pölyntorjuntatoimien parantamisiin, terveellisten ja turvallisten tilojen varmistamiseksi.

Onnistuneita pölyntorjuntaratkaisuja

Haastetta tämän kohteen pölynhallintaan toi muun muassa liikuntasalin hallimaisuus ja useat mahdolliset riskipaikat hienojakoisen pölyn leviämiseen sekä työmaa-alueen sisällä että viereisiin tiloihin. Pääurakoitsija otti pölynhallinnan suunnittelussa huolellisesti huomioon kohteen erityispiirteet.  Hyvin toteutettujen pölyntorjuntaratkaisujen ansiosta pölyn leviämisen rajaaminen työmaa-alueen sisällä onnistui ja pölyä ei päässyt leviämään työmaa-alueen ulkopuolelle sisäilman hiukkasmittausten perusteella. Tässä korjaushankkeessa keskeisimmät onnistuneen pölynhallinnan toimet olivat pölyn poisto suoraan sen muodostumispaikastaan kohdepoistolla, pölyisimpien purkutyövaiheiden paikallisosastointi muusta työmaa-alueesta, työmaa-alueen ja viereisten tilojen painesuhteiden jatkuva hallinta sekä tehokas työmaan yleisilman puhdistus.

Etenkin korjausrakentamisessa työstetään materiaaleja, joista muodostuu terveydelle erityisen vaarallisia yhdisteitä, kuten kivimateriaalien tapauksessa syöpävaarallista, erittäin hienojakoista kvartsipölyä.

Anna Kokkonen

”Etenkin korjausrakentamisessa työstetään materiaaleja, joista muodostuu terveydelle erityisen vaarallisia yhdisteitä, kuten kivimateriaalien tapauksessa syöpävaarallista, erittäin hienojakoista kvartsipölyä. Vuoden 2020 alusta voimaan astui Valtioneuvoston asetus 1267/2019 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta, mikä koskettaa olennaisesti myös rakennusalaa. Tiukentuneiden pölyntorjunnan velvoitteiden myötä rakennuttajien on määritettävä, että tarvitaanko pölyisissä työvaiheissa suorittaa mittauksia, joilla selvitetään työmaiden pölyntorjunnan toimivuutta ja työntekijöiden altistumista. Tässä hankkeessa valveutunut rakennuttaja todensi pölynhallinnan onnistumista sisäilman hiukkasmittausten avulla”, kertoo Susteran asiantuntija Anna Kokkonen.

Liittyvät palvelut

Puhtaudenhallintakoordinaattori


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.