Puhtaudenhallintakoordinaattori

Puhtaudenhallintakoordinaattorin avulla pienennetään sekä kiinteistön käyttäjien että rakennustyömaan työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.


Panosta rakentamisen puhtaudenhallintaan

Kokeneet puhtaudenhallintakoordinaattorimme valvovat työmaan puhtaudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Hallitsemme myös Sisäilmastoluokitus 2018 vaatimukset.

Tehokkaan puhtauden- ja pölynhallinnan avulla varmistetaan hankkeen suunnitelmien mukainen eteneminen, vältetään mahdolliset lisäkustannus- ja aikatauluhaitat sekä taataan turvallinen ja terveellinen toiminta rakennusaikana ja sen jälkeen.

Puhtaudenhallintakoordinaattorimme:

  • laatii puhtaudenhallintaohjeistuksen työmaalle,
  • tarkastaa urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelman,
  • valvoo työmaan puhtauden toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein sekä
  • kouluttaa ja varmistaa hankkeen henkilöstön osalta puhtaan työmaan toteutumisen.

Puhtaudenhallinnan ja kosteudenhallinnan liitto

Puhtaudenhallinnan lisäksi kosteudenhallinnalla on suuri merkitys terveellisessä rakentamisessa. Tämän vuoksi suosittelemme palkkaamaan hankkeeseen puhtaudenhallintakoordinaattorin lisäksi myös kosteudenhallintakoordinaattorin varmistamaan rakennustyön kosteudenhallinnan toteutumisen.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.