Terra Patris Oy – Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta

EcoReal ja Terra Patris jatkoivat START-tason vastuullisuusraportoinnista alkanutta yhteistyötään laskemalla yrityksen hiilijalanjäljen vuodelle 2022. Laskenta ja raportointi kattavat konsernin omat toiminnot sekä sen neljä tytäryhtiötä.

Työ aloitettiin toiminnallisella työpajalla, jossa tunnistettiin jokaisen yhtiön olennaisimmat päästölähteet. Samassa yhteydessä käytiin läpi tiedonkeruuta ja pohdittiin sen mahdollisia haasteita.

Energiankäytön lisäksi laskentaan sisällytettiin yhtiöiden olennaisimmat muut epäsuorat päästöt (scope 3), kuten käytetyt materiaalit ja logistiikka. Hiilijalanjäljen ja kehitysehdotusten lisäksi raportti tuo esiin myös päästöjen kehityksen sekä yhtiökohtaiset tulokset. Asiakkaan toiveiden mukaisesti yhdelle tytäryhtiöistä laadittiin lisätyönä oma raporttinsa.

”EcoReal auttoi meitä ison kokonaisuuden kanssa, kun lähdimme kartoittamaan päästöjämme koko yrityksen osalta. Vaikka operoimme neljällä toisistaan poikkeavalla alalla, materiaalien muodostama hiilijalanjälki oli jokaisessa toimintaympäristössä suurin. Päätös aloittaa hiilijalanjälkilaskenta ennen sitä vaativan lakimuutoksen voimaantuloa osoittautui oikeaksi. EcoRealin konsultoinnin avulla tiedämme nyt lähtötasomme ja sen, millä tavoin voimme yhtenäistää tiedonkeruuta ja tarkentaa laskentaa tulevina vuosina. Tämä on tärkeää ennen kuin viemme tiedot osaksi tilinpäätöstämme” , kehityspäällikkö Riikka Löfroos Terra Patris Oy:sta kertoo.

Lue lisää Terra Patriksen hiilijalanjäljestä täältä: https://terrapatris.fi/fi/terra-patris-on-julkaissut-ensimmaisen-hiilijalanjalkiraporttinsa/