Polttopuut tai täysi biojäteastia voivat vääristää kodin sisäilmamittausten tuloksia

Jokainen meistä haluaa, että kotona olemme turvassa, eivätkä tilat, joissa oleskelemme, aiheuta riskiä sairastua. Sisäilman laadusta puhuttaessa tarkoitetaankin yleensä sisäilman terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Sisäilman laatua voivat heikentää useat eri tekijät: muun muassa radon, pölyn eri jakeet, PAH-yhdisteet, mikrobiperäiset epäpuhtaudet ja kemialliset epäpuhtaudet, kuten VOC-yhdisteet. VOC-yhdisteitä voi vapautua sisäilmaan esimerkiksi sisustusmateriaaleista ja pesuaineista.

Kaikkien sisäilman laatua heikentävien tekijöiden syy-yhteyttä ihmisen terveyteen ei tiedetä, ja on mahdollista, ettei kaikkia terveyteen vaikuttavia tekijöitä pystytä vielä nykymenetelmin tutkimaan. Tutkimusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, jotta saisimme paremmin tietoa sisäilman terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Meillä Raksystemsillä on käytössä useita mittausmenetelmiä, joilla voidaan selvittää sisäilman laatua. Lisäksi ehkä tärkeimpänä asiana, meillä Suomessa on myös yhtenäiset ohjeet ja toimenpiderajat suurelle osalle mittauksista. Toimenpiderajojen avulla tiedämme, mitä pidetään tavanomaisena ja milloin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Sisäilmamittauksia varten on tarkat ohjeet, jotta tuloskin on tarkka

Ohjeiden noudattaminen sisäilmamittauksia tehtäessä on tärkeää. Mittauksiin liittyy aina asiakkaalle annettavia valmistautumisohjeita, sillä mittausten oikea-aikaisuus on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta.

Mittausten oikea-aikaisuudella tarkoitetaan tutkimusajankohtaa, jolloin mittaustulokset kuvaavat mahdollisimman luotettavasti kohteen sisäilman tavanomaista tilannetta. Tulokset voivat antaa virheellisen kuvan sisäilman laadusta, jos mittaukset on tehty väärään aikaan.

Tavanomaisia mikrobilähteitä löytyy joka kodista.

Sisäilmasta voidaan mitata eri asioita, ja jokaiselle mittausmenetelmälle on omat ohjeensa. Esimerkiksi mikrobimittausten ja kemiallisten yhdisteiden mittauksiin liittyy erilaiset valmistautumisohjeet. Niillä pyritään poissulkemaan muun muassa tilojen tavanomaisten toimintojen, ympäristöstä peräisin olevien lähteiden ja aiempien korjaustöiden vaikutus tuloksiin.

Etenkin kodeissa käytetään paljon tuotteita, joista vapautuu ilmaan erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Tällaisia tuotteita käytetään niin henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuin siivoukseenkin.

Myös tavanomaisia mikrobilähteitä löytyy joka kodista. Viherkasvit, elintarvikkeet, polttopuut, ulkovaatteet ja biojätteet ovat luontaisia mikrobilähteitä, joiden vaikutus mittaustuloksiin pyritään poistamaan valmistautumalla mittauksiin hyvin.

Väärin ajoitettu mittaus voi olla ajan ja rahan tuhlaamista

Jos asiakas ei noudata valmistautumisohjeita, lopputuloksena voi olla mittaus, jonka tulosta ei voida käyttää kohteen sisäilman laadun arviointiin.

Esimerkiksi korjaustöiden aikana tai pian sen jälkeen tehtävät sisäilman mittaukset kertovat meille sisäilman laadusta sen hetkisissä olosuhteissa, eikä niistä voida tehdä laajempia oletuksia tilojen tavanomaisen käytön aikana.

 Väärin ajoitetusta sisäilmamittauksesta on muun muassa korkeimman oikeuden ennakkopäätös 2019:41. Sen mukaan pelkkä talon rakenteista kaupanteon jälkeen löytyvä kreosootti eli kivihiilipiki ei oikeuta hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, jos terveyshaittaa – käytännössä kreosootin hajua – ei ole todettu ennen rakenteiden purkamista.

Kreosoottia

Ennakkopäätös on merkittävä ja vahvistaa entisestään mittausten ja sisäilman laadun arvioinnin oikea-aikaisuuden merkitystä.

Sisäilma-asiantuntija auttaa ongelmatilanteissa

Mikäli sisäilman laadun selvitykset ovat sinulle ajankohtaisia, suositeltavaa on pyytää asiantuntija apuun. Sopivien tutkimus- ja mittaustapojen valinta sekä mittausten oikea-aikainen tekeminen säästää niin aikaa kuin rahaa. 

Sisäilmaongelmien tutkimiseen kannattaa aina valita koulutettu ja pätevä sisäilman ammattilainen, esimerkiksi sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. Meillä Raksystemsillä on noin 20 rakennusterveysasiantuntijaa eri puolilla Suomea.