Salaojajärjestelmä ja usein kysytyt kysymykset

Kodin ympärille rakennetulla salaojajärjestelmällä on tärkeä tehtävä kosteuden hallinnassa. Salaojat pitävät kodin perustukset kuivina ohjaamalla maaperän kosteuden poispäin rakennuksen läheisyydestä. Erityisesti syyssateet tuovat pihoille suuria määriä vettä, joka voi aiheuttaa vaurioita talon rakenteille ilman toimivaa salaojitusta.

Mikä on salaojajärjestelmä?

Salaojajärjestelmä on yleensä rakennuksen ulkopuolella maaperässä sijaitseva maapohjaa kuivaava järjestelmä. Salaojaputkissa on reikiä, joiden avulla putki kerää maapohjaan imeytyneet vedet rakennuksen ympäriltä kuivaten maaperää. Salaojaputket asennetaan kiertämään rakennusta pienellä kaadolla, jolloin vesi kulkeutuu painovoimaisesti haluttuun suuntaan eli poispäin kodista päätyen perusvesikaivoon.

Salaojaputkien on kuljettava talon perustusten alapuolella, jotta ne pysyvät kuivina.
Jos vesi seisoo järjestelmässä ja veden pinta on tarkastuskaivoissa putkia korkeammalla, on se merkki järjestelmän toimimattomuudesta. Järjestelmä voi olla esimerkiksi tukossa tai kaadot on suunniteltu väärin.

Kuinka kauan salaojajärjestelmä pysyy kunnossa?

KH 90-00403 -kortissa on määritelty salaojajärjestelmän käyttöiäksi 40 vuotta. Käyttöiän pituus toteutuu vain, jos järjestelmää on huollettu säännöllisesti. Huonosti huolletun salaojajärjestelmän käyttöikä on huomattavasti lyhyempi. Salaojat suositellaan tutkimaan viiden vuoden välein.

Jos salaojissa ei ole tarkastuskaivoa, järjestelmän käyttöikä voi olla jopa 25% vähemmän. Tämä johtuu siitä, että salaojajärjestelmää, jossa ei ole tarkastuskaivoja tai niiden kannet ovat maan alla, ei pystytä huoltamaan. Erityisesti vanhempien talojen salaojajärjestelmistä usein puuttuu tarkastuskaivot. Jos tontilta kuitenkin löytyy salaojitus, tarkastuskaivot on yleensä mahdollista asentaa jälkikäteen.

Myös salaojien rasituksen määrä määrittää sen, kuinka aikaisin käyttöikä täyttyy. Esimerkiksi rinnetalojen salaojitus tulee käyttöikänsä päähän yleensä aikaisemmin kuin taloissa, joissa on soraperäinen perusmaa. Sora läpäisee keskimääräistä paremmin vettä, kun taas rinnetaloissa sadevedet ohjataan helposti väärin. Alkuperäisellä toteutustavalla ja rakennusajakohdalla on myös suuri vaikutus käyttöikään.

Miten salaojajärjestelmä huolletaan?

KH-kortiston mukaan salaojat tulee tarkastaa itse kahden vuoden välein. Koska salaojaputkessa on reikiä, se voi tukkeutua helposti. Salaojissa kulkeva vesi ja sinne kerääntyvät maapohjan mineraalit luovat houkuttelevan kasvualustan kasveille. Putkiin ajautunut hieno maa-aines saattaa myös tukkia salaojajärjestelmän, minkä takia ne on hyvä muistaa tarkistaa säännöllisesti. Salaojaputkeen ei kuulu mikään muu kuin vesi ja kaikki ylimääräinen voi tukkia järjestelmän.

Salaojakaivot tulee olla helposti löydettävissä, muuten tarkastaminen ja huolto hankaloituu. Tällöin kodin ja sen asukkaiden terveellisyys on uhattuna. Mikäli kodin omistajalla ei ole tietoa salaojien sijainnista, metallikantiset kaivot voidaan paikantaa metallinpaljastimella. Ihannetilanteessa salaojituksen tarkastuskaivojen kannet ovat näkyvillä maanpinnan yläpuolella, jotta huolto käy helposti ja huollon tarpeen arvioiminen hoituu ilman suurempia operaatioita.

Salaojan tilanteen saa tarkastettua katsomalla salaojakaivoon. Tukkeutuneen salaojaputken puhdistaminen voi olla vaikeaa, koska putki saattaa rikkoutua liian voimakkaasta käsittelystä. Salaojien huoltoon kuuluu myös lietevesien ja muiden roskien tyhjennys järjestelmästä. Muoviset salaojaputket kannattaa painehuuhdella tarvittaessa, mutta vanhanmalliset tiilistä tehdyt voivat olla liian herkkiä käsittelylle.

Helpoin tapa varmistua tänä päivänä salaojien toiminnasta on kuvata ne. Kuvaamisen yhteydessä voi toteuttaa myös putkien huoltamisen painehuuhtelulla. Kuvauksella saadaan usein tietoon, että onko järjestelmällä ylipäänsä toimintaedellytyksiä.

Miksi salaojien toimivuus on tärkeää?

Salaojilla on tärkeä tehtävä kodin rakenteiden hyvinvoinnin kannalta, joten niiden toimivuus kannattaa tarkastaa säännöllisesti. Toimiva salaojajärjestelmä varmistaa, etteivät talon perustukset ja alapohjarakenteet pääse kastumaan. Toimimaton salaojajärjestelmä vaikuttaa laajasti kodin hyvinvointiin sisäilman ja rakenteiden kautta. Salaojajärjestelmän toimimattomuus nopeuttaa mahdollisten ongelmien syntymistä. Toimimattomuuden syitä on tukkeutumisen lisäksi esimerkiksi huollon puuttuminen tai alun perin väärin asennettu salaojajärjestelmä.

Usein kodinomistajalta voi unohtua, että omakotitalon sadevesi- ja salaojajärjestelmät ovat erillisiä. Sadevesiä ei tule missään nimessä ohjata salaojiin. Jos näin tapahtuu, salaojajärjestelmään pääsee liikaa vettä, jolloin se ei enää kuivata perustuksia ja alapohjaa niin kuin oli alun perin tarkoitus. Oikein tehdyssä salaojituksessa salaojat ja sadevedet yhdistyvät toisiinsa vasta kauempana rakennuksesta.

Tutustu palveluun:

Salaojatutkimukset


Lue myös:

Lataa Maksuton taloyhtiön putkiremonttiopas.

Taloyhtiön putkiremonttiopas

Putkiremontti on taloyhtiölle pisin ja kallein korjaushanke. Se vaikuttaa myös yleensä asukkaiden…

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.