Sisäilmaongelman syyt löytyvät pintaa syvemmältä

Sisäilmaongelmien selvittäminen aiheuttaa usein kysymyksiä ja epäselvyyksiä, sillä tutkimuksissa yleensä selvitetään pelkkien ilmamittausten sijaan kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmien syitä. Sisäilmaongelmien syyt löytyvät tyypillisesti rakenteista tai ilmanvaihdosta.

Huono sisäilma on talon oire

Huono sisäilmanlaatu paljastaa yleensä sen, että rakennuksessa on ongelmia. Tämän takia asiaa täytyy tutkia syvemmin ja arvioida rakennukseen kohdistuvia sisäilman laatuun vaikuttavia riskejä.  

Riskiarvion perusteella tehtävissä tutkimuksissa yleensä avataan rakenteita ja kerätään näytteitä ilman lisäksi myös pinnoilta ja materiaaleista laboratorioanalyyseihin.

Usein ongelman selvittäminen vaatii rakennuksen tutkimista kokonaisvaltaisesti, sillä sisäilmaongelmien aiheuttajia voi olla useita, ja rakenteiden vauriot voivat vaikuttaa laaja-alaisesti sisäilman laatuun.

Merkkinä sisäilmaongelmasta voi olla poikkeava haju tai näkyvä kosteusvauriojälki. Ongelma huomataan yleensä käyttäjien havaintojen tai oireilun perusteella. Esimerkiksi hengitysvaikeuksien tai tukkoisen nenän koetaan usein johtuvan huonosta sisäilmasta.  

Sisäilman laatuun liitetyt oireet voivat olla kuitenkin hyvin samanlaisia sisäilmassa esiintyvien eri epäpuhtauksien välillä. Tämän takia pelkkien oireiden perusteella on mahdotonta tietää, mitkä sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät aiheuttavat oireilua.

Lisäksi tulee huomioida, että ihmiset reagoivat epäpuhtauksiin yksilöllisesti. Tämän vuoksi koetut oireet ja niiden voimakkuus voivat vaihdella käyttäjien välillä, ja tästä syystä muun muassa sisäilman mikrobimittauksiin ei ole käytössä terveysperusteisia raja-arvoja.

Sisäilmatutkimus on usein monimuotoinen prosessi

Koska sisäilmaongelmat ovat välillä vaikeasti selvitettäviä, pohjatyö täytyy tehdä kunnolla. Tarvekartoituksen avulla saadaan selville rakenteiden ja talotekniikan kunto silmämääräisesti sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta.

Tästä päästään etenemään toimenpide- ja jatkotutkimussuosituksiin. Huolellisella alkuselvityksellä säästetään aikaa ja kustannuksia.

”Sisäilmaongelmat, niiden tutkiminen ja syiden etsiminen vaativat asiantuntijalta rakennustekniikan, -fysiikan sekä sisäilmaston olosuhteiden ja terveysvaikutustenkin hallitsemista. Lisäksi tulee tuntea erilaiset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltuvuus tutkittavaan rakennukseen”, kertoo Raksystemsin osastopäällikkö, sisäilma-asiantuntija Elina Saukko.

Sisäilmaa tutkitaan vaihe vaiheelta

Sisäilmaongelman selvittäminen perusteellisesti on tärkeää, koska ongelman aiheuttajia voi olla useita. Tutkimukset viedään läpi järjestelmällisesti kaikki riskit huomioiden. Esimerkiksi aiemmat sisäilmakorjaukset on voitu toteuttaa puutteellisesti, mikä voi pahentaa olemassa olevaa sisäilmaongelmaa tai aiheuttaa uusia sisäilmaongelmia.

”On tärkeää, että tutkimuksissa selvitetään sisäilmaongelmien syyt ja laajuus, jotta voidaan tehdä riittävät korjaukset ongelmien poistamiseksi, ” Saukko sanoo.

Liittyvät palvelut

Sisäilmatutkimus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.