Kodit / Asuminen / Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus

Epäiletkö kotisi sisäilman laatua? Sisäilmatutkimus tuo selvyyden tilanteeseen.


Mitä sisäilmatutkimus sisältää?

Terveellinen asuminen ja kiinteistön kunto kulkevat käsi kädessä. Sisäilman huonoa laatua ei kannata hyväksyä, vaan ryhtyä toimenpiteisiin sisäilman laadun selvittämiseksi. 

Sisäilmatutkimukset sisältävät lähtökohtaisesti näytteenottoja ja mittauksia ilmasta ja/tai rakenteista. Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää kattavan selvityksen ilma- ja rakennetutkimusten tarpeeseen ja niistä saatavat edut ja haitat on perusteltu asiantuntevasti.

Sisäilmatutkimuksen tutkimus- ja mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä.  Sisäilmatutkimuksen tulokset tulkitaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisesti.


SisäilmaStart auttaa alkuun

Jos haluat selvittää sisäilman laatua yksittäisillä sisäilman mikrobimittauksilla ja arvioida laajempien sisäilmatutkimusten tarvetta, on SisäilmaStart valintasi.

SisäilmaStart soveltuu myös korjaustöiden laadun varmistamiseen. Silloin mittaukset suositellaan tehtäväksi aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua korjaustöiden loppusiivouksesta, jotta mittaustulos vastaa mahdollisimman hyvin tavanomaisen asumisen tilannetta.

SisäilmaStartiin sisältyvät sisäilman mikrobimittaukset tulee ensisijaisesti tehdä talviaikaan.


Sisäilmaongelman selvittäminen on pitkä taival. Tehdään se yhdessä.

Usein sisäilmaa aletaan tutkimaan rakennuksen käyttäjien havaintojen vuoksi. Terveysoireet, hajut tai rakenteiden pinnoilla näkyvät muutokset aiheuttavat selvitystarpeen, mikä pyritään kaikkien etujen mukaisesti viemään maaliin mahdollisimman tehokkaasti – niin taloudellisesti kuin ajallisesti.

Useat eri sisäilman epäpuhtauksien tekijät aiheuttavat hyvin samankaltaisia terveysoireita, joten niiden perusteella ei välttämättä päästä kovin tarkkaan oireiden aiheuttajan jäljille. Hämmennystä aiheuttaa myös se, että sisäilmaongelmat johtuvat harvoin suoraan huonosta sisäilmasta, vaan ongelman alkuperänä saattaa olla esimerkiksi kosteusvaurio.

Toisinaan tutkimus haluttaisiin toteuttaa nopeasti, mutta se ei aina ole mahdollista. Joskus kohteessa on useita riskejä, joiden syvällinen yhtäaikainen selvittäminen olisi taloudellisesti kannattamatonta, minkä vuoksi tutkimuksia on järkevää tehdä vaiheittain. Jaksoittain selvittäminen aloitetaan todennäköisimmästä ongelman aiheuttajasta. Tämän jälkeen edetään vaiheittain muita aiheuttajia/lähteitä poissulkien.

Usein kysytyt kysymykset

Sisäilmatutkimuksen tutkimus- ja mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä. Sisäilmatutkimuksen tulokset tulkitaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja
sen soveltamisohjeiden mukaisesti.

Sisäilmatutkimus voi sisältää muun muassa:

  • mikrobitutkimuksia sisäilmasta tai materiaaleista,
  • kemiallisia tutkimuksia sisäilmasta tai materiaaleista,
  • rakenneavauksia ja näytteenottoja rakenteiden sisältä,
  • kosteusmittauksia rakenteista,
  • kuitu- ja pölynäytteenottoja,
  • sisäilman olosuhdemittauksia (mm. lämpötila, suht. kosteus, hiilidioksidi) ja paine-eromittauksia,
  • rakenteiden ilmavuotojen selvittämistä merkkiainekokeella,
  • ilmanvaihdon toiminnan selvityksiä.

Pelkästään sisäilmasta tehdyt mittaukset eivät yleensä ole riittävä menetelmä sisäilmaongelmien selvittämisessä. Ongelmana on, että mahdollisen vaurion ja sen syyn paikallistaminen sisäilmanäytteiden tulosten perusteella on vaikeaa. Lisäksi sisäilmamittaukset ovat alttiita sisätilassa tapahtuville toiminnoille sekä sisä- ja ulkoilmaolosuhteiden
muutoksille. Pitoisuudet ilmassa vaihtelevat voimakkaasti ajankohdasta ja paikasta riippuen.

Näin ollen sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyy yleensä rakenteiden ja laitteiden (muun muassa ilmanvaihto) kunnon ja toiminnan tutkiminen. Näytteiden otolla voidaan kuitenkin saada lisätietoa rakenteellisten ja LVI-teknisten tutkimusten tarpeelle sekä mahdollisten vaurioiden vaikutuksesta sisäilman laatuun.


Lue myös

Muista säännöllinen saunan huolto!

Suomessa on yli 2,4 miljoonaa saunaa. Erityisesti lomakautena saunat ovat kovalla käytöllä, sillä oman kotisaunan lisäksi käytetään myös mökkisaunaa. Muista siis saunan huolto!

Lue lisää

Mökkeiletkö ekologisesti?

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 Suomessa oli 503 750 kesämökkiä. Näillä vapaa-ajan asunnoilla käy…

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.