Miten projektiliiketoiminta on kehittynyt viimeisen 30 vuoden aikana?

Rakennuttamispäällikkö Tuomas Venermo on yksi Raksystemsin pitkäaikaisemmista työntekijöistä. Hän on tarjonnut projektiliiketoiminnan palveluita asiakkaillemme yrityksen perustamisvuodesta lähtien. Kysyimme häneltä, miten liiketoiminta on kehittynyt vuosien varrella.

Alkuvuodet

Kuten tänäkin päivänä, myös alussa Raksystemsin projektiliiketoiminnan palveluita olivat rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu. Toiminta oli kuitenkin paljon pienimuotoisempaa.

’’Ensimmäinen taloyhtiön korjaushanke oli vuonna 1994. Kerrostalossa oli kosteusvaurio, jota lähdin selvittämään. Tuohon aikaan konsulttien toimintatapa oli, että yksi henkilö hoiti koko paketin. Laadin korjaussuunnitelmat ja kuntotutkimukset, valvoin korjaustyön etenemistä, kilpailutin urakan ja tein myös paljon muuta’’, Tuomas Venermo kertoo.

’’Vuosi on jäänyt mieleen, sillä se oli merkittävä virstanpylväs. Sitä ennen Raksystemsin rakennuttaminen ja valvonta kohdistui omakotitaloihin’’, Venermo jatkaa.

Konsultin työ 1990-luvulla

Alkuvuodet olivat Venermolle mielenkiintoista, mutta myös haastavaa aikaa. Hän valmistui diplomi-insinööriksi, kokeili innoissaan uutta ja koki vastuun tuomat paineet.

’’Siirtyminen korjausrakentamisen pariin mahdollisti toiminnan laajentamisen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä, hankkeita tuli lisää ja palkattiin uutta henkilökuntaa. Pian toimin yksikön johtajana. Minulla oli omat hankkeet, alaisia ja johtajan tittelin mukanaan tuomia tavoitteita.’’

’’Työ oli monipuolista ja äärimmäisen mielenkiintoista, mutta näin myöhemmin ajateltuna myös stressaavaa. Tuohon aikaan toimitusjohtajamme Marko Malmivaara oli minulle erityisen tärkeä keskustelukumppani ja tukipilari. Välillä olemme olleet myös eri mieltä asioista, mutta se on vain syventänyt ystävyyttä, jonka solmimme jo opiskelijoina TKK:lla’’, Venermo summaa.

Millenium ja laajat korjaushankkeet

2000-luvulla alkoivat ensimmäiset laajemmat taloyhtiön korjaushankkeet. Enää yksi henkilö ei vastannut kaikista remontin teknisistä osa-alueista, vaan asiantuntija sai keskittyä yhteen rooliin. Venermo toimi ensimmäisessä putkiremontissa valvojana vuonna 2002.

Nyt meiltä oli yhdessä hankkeessa mukana kolme valvojaa yhden sijaan. Olen aina kokenut yhteen hiileen puhaltamisen ja yhdessä tekemisen tärkeänä, joten pidin muutoksesta erityisen paljon’’, Venermo kertoo.

2000-luvulla alettiin puhua myös projektinjohtajista. Heidän tehtävänsä eivät olleet sinänsä uusia, mutta ne jaettiin aiemmin esimerkiksi valvojien tai korjaussuunnittelijoiden kesken.

Vuonna 2015 kasvu karkaa käsistä

20 vuoden aikana Raksystemsin projektiliiketoiminta vakiinnutti asemansa taloyhtiön korjaushankkeissa. Henkilöitä liiketoiminta työllisti koko ajan noin viisitoista. Toiminta keskittyi pääasiassa pääkaupunkiseudulle, vaikka aluetoimistoja oli jo ympäri Suomen.

Vuonna 2015 yrityksessä tehtiin strateginen päätös projektiliiketoiminnan kasvattamisesta. Tehtävään palkattiin rakennusinsinööri Juha Savolainen, jolla oli vahva kokemus organisaatioiden kehittämisestä.

’’Päätös oli selvästi hyvä, sillä liiketoiminta alkoi kasvaa vauhdilla. Koen, että Juha osasi tuoda meille sitä, mitä meiltä puuttui aiemmin. Palkattiin sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jolla oli pitkä kokemus erityisesti rakennusliikkeissä toimisesta. Toki myös yrityskaupat vaikuttivat varmasti asiaan’’, Venermo kertoo.

Nykyhetki ja tulevaisuus

Raksystemsin projektiliiketoiminnan kasvattamispäätöksestä on kulunut pian kymmenen vuotta. Tänä päivänä liiketoiminta on ihan erilainen kuin vuonna 2015.

Tyytyväisiä asiakkaita on taloyhtiöiden lisäksi runsaasti kunnissa, vuokrataloyhtiöissä, rakennusliikkeissä sekä kiinteistökehittäjissä ja -sijoittajissa. Korjausrakentaminen on laajentunut myös uudisrakentamiseen. Liiketoiminta kattaa nykyään koko Suomen. Suunnittelijoita, projektinjohtajia ja valvojia on yhteensä jo noin 100.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Maailman tilanne on mikä on, mutta asiantuntijapalveluille on aina tarvetta. Remontit ovat ajankohtaisia kaikille kiinteistöille jossakin vaiheessa’’, Venermo summaa.

Konsultin työ tänä päivänä

’’Omaan työhön kasvu on tuonut tärkeitä resursseja, joita tarvitaan nykypäivänä työn tekemiseen. Tarvitaan erilaisia järjestelmiä, kanavia ja työkaluja. Tukitoiminnot auttavat nykyään näissä asioissa, joten työn tekeminen on helpottunut’’, Venermo kertoo.

’’Tämä vuosi on minulle merkittävä myös siksi, että päätin juuri viimeisen hankkeeni, jossa toimin valvojana. Nyt aion keskittyä vain projektinjohtajan työhön, jossa koen olevani parhaimmillani. Aiemmin tämä ei olisi ollut mahdollista, joten olen erittäin tyytyväinen’’, Venermo lopettaa hymyissä suin.