Vino tuulettumaton yläpohjarakenne on tyypillinen rintamamiestalon ongelmakohta

Vinoja sisäkattoja on rakennettu etenkin 1950-luvun rintamamiestalojen vinttikerroksiin. Yhä nykyäänkin on suosiossa rakentaa esimerkiksi puolitoistakerroksisia taloja sekä korkeita olohuoneita ja muita korkeita sisätiloja, jolloin taloon rakentuu vino yläpohjarakenne.

Kyseinen rakenne aiheuttaa toimimattomana merkittävän riskin talon yläpohjarakenteille ja onkin luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 kortissa (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) .

Miksi vino sisäkatto on riski?

Vinokattojen toiminnan kannalta on tärkeää, että rakenteen tuuletus on riittävä ja tuuletusvälit ovat avoimet. Vanhoissa kohteissa, kuten 1940-50-luvun taloissa, tuuletusvälit ovat yleisesti sen aikaisen rakentamistavan mukaisesti vain noin 20 mm.

Näin matala tuuletusväli ei ole riittävä, kun rakenteesta puuttuu tämän lisäksi myös höyrynsulku, ja se on korvattu pelkällä tervapaperilla. Vanhoissa rakenteissa sisäilman kosteus pääsee tiivistymään ohuen purukerroksen läpi viileneviin rakenteisiin aiheuttaen niihin ajan kuluessa vaurioita.

Toisinaan toimiva tuuletus on pilattu aikojen saatossa remontoinnin yhteydessä. Hyvää tarkoittavalla yläpohjan lisäeristyksellä tai ullakkotiloihin tehdyllä lisärakentamisella on saatettu tukkia tai estää vinon ja samalla koko yläpohjan tuuletus.

Vino tuulettumaton yläpohja rakenne on altis kosteusvaurioille, jos rakenteessa ei pääse kiertämään ilma.
Tässä kohteessa tuuletus on estynyt ja kosteus päässyt tiivistymään rakenteisiin.

Uudemmissa kohteissa tuuletusväli on rakennusmääräysten mukaisesti 100 mm, käytössä on toimiva höyrynsulku ja taloissa asennettuna nykyaikainen ilmanvaihto. Koneellinen ilmanvaihto jo osaltaan siirtää vesihöyryä rakenteesta pois, jolloin riski on pienempi.

Rakenteen kunto olisi hyvä tarkastaa viimeistään asuntokaupan yhteydessä

Tasa- ja vinokattorakenteiden kunto ja tuuletuksen riittävyys tulisi tarkastaa, jos se ei ole tiedossa tai sen toiminta epäilyttää. Tarkastus on hyvä tehdä viimeistään asuntokaupan yhteydessä, mielellään jo heti toimeksiannon alussa.

Yläpohjan kunnolla ja toimivuudella voi olla merkittävä vaikutus myytävän kohteen arvoon. Tarkastaminen tulee tehdä riittävässä laajuudessa, jotta rakenteen toiminnasta saadaan kokonaiskuva. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Vino sisäkattorakenne portaikossa.
Puolistoistakerroksisen rintamamiestalon portaikossa näkyy vino sisäkattorakenne.

Jopa 70 prosenttia vinoista sisäkatoista vaatii korjaamista

Raksystemsin tekemien kuntotarkastusten perusteella on havaittavissa, että jopa 50 prosentissa eli joka toisessa 1940- ja 1950-luvulla rakennetuissa pientaloissa on tuulettumaton vino yläpohjarakenne.

Kaiken kaikkiaan riskirakenteeksi luokiteltu vino tuulettumaton yläpohjarakenne vaatii korjaamista tai uusimista jopa 70 prosentissa pientaloistamme.

Onko rakenne sitten korjattavissa? Kyllä on. Mikäli vaurio on jo syntynyt, on rakennetta mahdollisuus parantaa toimivammaksi jopa ilman erikseen tehtäviä kattokorotuksia.

Myös ohuemmalla lämmöneristyspaksuudella on mahdollisuus päästä hyvään lämmöneristyskykyyn, kun käytetään nykyaikaisia eristeitä. Tällöin korjattuun rakenteeseen saadaan jätettyä riittävästi tuuletusväliä rakenteen toimivuuden kannalta ja vaurioitumisriski minimoituu.

Katso videolta, kun Inspections & Surveys -liiketoiminnan johtajamme Kim Malmivaara kertoo vinoista tuulettumattomista sisäkatoista:

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.