Elinkaari- ja energiasuunnittelua Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukselle

Vihtiin valmistuu loppuvuodesta 2023 Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus, joka toteutettiin elinkaarimallilla urakoitsijana toimineen YIT:n kanssa. Raksystems oli hankkeessa mukana suunnittelemassa rakennukselle energiatehokkaita ja puhdasta sisäilmaa turvaavia ratkaisuja.

Energiatehokkuus ja hyvät sisäilmaolosuhteet keskiössä

Elinkaarimallin mukaisessa rakennuksessa on käytössä tehokas lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Energiatehokkuus ja hyvät sisäilmaolosuhteet olivat rakennusvaiheessa päällimmäisinä tekijöinä, kun Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskusta alettiin suunnittelemaan. Raksystems on hankkeessa mukana tekemässä energia- ja elinkaarisuunnittelua, RTS-ohjausta sekä TerveTalo-ohjausta.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksessa on 8728 kem2 tilat, sisältäen 8-ryhmäisen päiväkodin ja 3-sarjaisen alakoulun luokat 1-6. Tiloihin keskitetään myös harrastus- ja nuorisotoimintaa. Toimintakokeet alkavat syksyllä 2023 ja koulu aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa.

Mittava maalämpöjärjestelmä tukee hiilineutraaliutta koko elinkaaren ajan

Tiloissa hyödynnetään uusiutuvina energialähteinä maalämpöä ja aurinkosähköä. Rakennuksessa on muun muassa tehokas lämmön talteenotto, energiatehokas led-valaistus ja tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus.

Hanke toteutetaan elinkaarimallilla huolehtien suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kiinteistön ylläpidosta ja huollosta kahdenkymmenen vuoden ajan.

Raksystemsin energia- ja elinkaarisuunnittelutyö on sisältänyt muun muassa uusiutuvan energian potentiaaliselvityksiä, esimerkiksi maalämpösimulaatioita, E-luku- ja tavoitekulutuslaskentaa, hiilijalanjälkilaskentaa, lämpöolosuhdetarkasteluja sekä teknisten järjestelmien energiatehokkuuden mittaamista. Tämän lisäksi Raksystems on tehnyt hankkeessa työmaan ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden arviointia.

”Olemme tukeneet suunnittelua ja urakoitsijoita tavoitteiden toteuttamisessa ja todentamisessa, esimerkiksi ohjaamalla materiaalivalinnoissa kestäviin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Hankkeen alkuvaiheessa määritimme urakoitsijan kanssa yhdessä tavoiteltavaksi RTS-luokitustasoksi neljän tähden luokituksen ja kävimme läpi, millä kriteereillä luokitustasoa lähdetään hakemaan”, kertoo hankkeen energia- ja elinkaarilaskennan ohjauksessa mukana ollut Satu Tolvanen Raksystemsilta.

Sisäilma-asioihin kiinnitettiin erityistä huomiota jo suunnitteluvaiheessa

Kiinteistön sisäympäristön ongelmien syntymistä haluttiin ehkäistä käyttämällä hankkeessa TerveTalo-ohjausta. Tervetalokoordinaattori ohjasi, neuvoi, konsultoi ja varmisti terveellisen ja turvallisen rakentamisen toteutumisen huomioimalla suunnittelussa sisäilmanäkökulman rakenneratkaisuissa, materiaalivalinnoissa, ilmanvaihdon suunnittelussa ja käytön aikaisessa huollossa.

Hankkeen kosteudenhallinnan menettelynä käytettiin Kuivaketju10-toimintamallia ja koko rakentamisen puhtaudenhallinnan osalta noudatettiin P1-puhtaustasoa.

”Tilausvaiheessa määritetyt vaatimukset hankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan tasolle antavat selvät toimintasuunnat onnistuneen loppuratkaisun toteuttamiseen. Kosteusteknisesti turvallisen ja sisäilmaltaan terveen rakennuksen toteutus vaatii sitoutumista, joka alkaa suunnittelupöydältä ja jatkuu rakentamisen kautta kohteen luovuttamiseen ja käytön ohjaukseen saakka”, Raksystemsin Sanna Koskela kertoo.

Koskela toimi hankkeen kosteuden-ja puhtaudenhallintakoordinaattorina Tervetalo-ohjauksen ohella.

Yhteistyö YIT:n kanssa on sujunut hyvin, asiat ovat edenneet jouhevasti ja sovitun aikataulun puitteissa.

”Ilman avoimuutta ja yhteistyötä on hankala operoida ja mitä vaativampi hanke, sen enemmän yhteistyön puuttuminen vaikuttaa lopputulokseen. YIT:n kanssa työskentely on ollut avointa ja ongelmia on pystytty ratkaisemaan nopeasti. Vaikka koordinaattorina pitää olla myös napakka ja uskallusta puuttua ongelmiin, niin silti tämä on myös palvelutoimi, jonka tärkein sana on yhteistyö”, Koskela jatkaa.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.